Uudiste arhiiv

21.12.2018
Uus artikkel maa-aluse elurikkuse olulisusest
Sabrina avaldas koostöös Maarja Öpiku ja Martti Vasaraga taimeökoloogia töörühmast ning Scott Wilsoniga Regina ülikoolist Kanadast uue artikli maa-aluse taimede liigirikkuse olulisusest kogu liigirikkuse hindamisel erinevates elupaigatüüpides. Maa-alune liigirikkus määrati [...]
Loe edasi
14.12.2018
Lisanna kaitses doktorikraadi!
12. detsembril kaitses Lisanna Schmidt suurepäraselt oma doktoritöö, mille teemaks oli “Kahe lähedase ja hübridiseeruva tarnaliigi fenotüübiline ning geneetiline eristumine Eestis ja Šveitsis" ning sai filosoofiadoktori kraadi botaanikas ja mükoloogias. [...]
Loe edasi
10.12.2018
Marianne võitis 1. preemia teadustööde riiklikul konkursil
Meie töörühma 1.a magistrant Marianne Kaldra sai Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil bakalaureusetasemel 1. preemia (960 eur). Konkursitöö „Erikaelsus hariliku nurmenuku (Primula veris) killustunud populatsioonides” juhendajaks oli teadur Tsipe Aavik. Palju [...]
Loe edasi
03.12.2018
Teadusekspeditsioon vulkaanilisel Réunioni saarel
18. nov – 1. dets osalesid Meelis, Ülle, Aurele, Madli, Miina, Elisabeth ja Diego teadusekspeditsioonil Réunioni saarel, kui Prantsusmaalt alguse saanud protestid nad ootamatult lõksu jätsid.Maateaduste ja Ökoloogia doktorikooli korraldatud [...]
Loe edasi
24.11.2018
Aveliina pälvis teadusajakirjanduse sõbra auhinna "Ökul"
21. novembril toimus Tartus Eesti Teadusagentuuri poolt korraldatud teaduskommunikatsiooni konverents, mille teemaks oli sel aastal „Teadus sotsiaalmeedias – meelelahutuse ja müra vahel?”. Lisaks ettekannetele ja ümarlaua aruteludele anti üle ka [...]
Loe edasi
23.11.2018
Uus artikkel uurib kuidas algselt täiesti elutud saared taime- ja loomaliikide poolt asustatakse
Madli Jõks ja Meelis Pärtel kasutasid Hawaii, Galapagose, Kanaaride, Roheneeme saarte ja Assooride taimekoosluste uurimiseks arvutisimulatsiooni, mis jäljendas taimede jõudmist saartele, nende levimist saarestikus, liikidevahelist konkureerimist, evolutsioneerumist ning väljasuremist. Eelkõige [...]
Loe edasi
05.11.2018
Töörühma sügisseminar
Sügisene töörühma seminar toimus 1.-2. novembril Carl Schmidti Majas, Põltsamaal. Seminari teemaks oli seekord 'granditaotlused', kuna paljud meist plaanivad kevadiseks vooruks uurimisprojekti kirjutada. Seminaril oli hea võimalus läbi arutada projektide [...]
Loe edasi
31.10.2018
Globaalne võrgustik tumeda elurikkuse uurimiseks
Meie töörühm algatas uue globaalse välitööde võrgustiku tumeda elurikkuse uurimiseks (DarkDivNet). Välitööde võrgustik lubab võrrelda tumedat elurikkust üle kogu maailma, sest igal pool kasutatakse sama metoodikat. DarkDivNet on loodud koostöös [...]
Loe edasi
26.10.2018
Uus artikkel taimeleviste liikumisest killustunud maastikus
Rootsi kolleegide Jan Plue ja Sara Cousinsi eestvedamisel ning Tsipe osalusel valmis artikkel, milles uuriti koduloomade rolli ruumiliselt killustunud niidukoosluste vahelises taimeleviste liikumises. Töös, mis viidi läbi Stockholmi lähedase saarestiku [...]
Loe edasi
15.10.2018
Laelatu sügisakadeemia
13-14. oktoobril korraldas TÜ botaanika osakond teistkordselt ürituse nimega 'Laelatu akadeemia', mis toimus Virtsu lähedal Laelatu bioloogiajaamas. Seekordse akadeemia eesmärgiks oli arutleda, kas püsimetsandus Eestis on utoopia või realistlik lahendus [...]
Loe edasi

vali kuu

vali AASTA

  • 2024 (6)
  • 2023 (21)
  • 2022 (26)
  • 2021 (12)
  • 2020 (19)
  • 2019 (26)
  • 2018 (37)
  • calendar-full