Uus artikkel maa-aluse elurikkuse olulisusest

21.12.2018

Sabrina avaldas koostöös Maarja Öpiku ja Martti Vasaraga taimeökoloogia töörühmast ning Scott Wilsoniga Regina ülikoolist Kanadast uue artikli maa-aluse taimede liigirikkuse olulisusest kogu liigirikkuse hindamisel erinevates elupaigatüüpides. Maa-alune liigirikkus määrati taimejuurte põhjal. Autorid kasutasid maa-aluste taimeliikide määramiseks uudseid molekulaarseid meetodeid. Nad leidsid, et ainult maapealne või maa-alune liigirikkus ei anna õiget hinnangut elupaiga tegeliku liigirikkuse kohta. Seega on oluline arvesse võtta nii maapealne kui maa-alune liigirikkus taimekoosluste uurimisel.

Träger, S, Öpik, M, Vasar, M, Wilson, SD (2018). Belowground plant parts are crucial for comprehensively estimating total plant richness in herbaceous and woody habitats, Ecology, doi: 10.1002/ecy.2575