Meediakajastus

Mida näitab Eesti metsade elurikkuse mudeldamine?

Mida näitab Eesti metsade elurikkuse mudeldamine, millised on seosed metsade vanuse ja erinevate elustike rühmadega? Oma doktoritööst teeb Kuku raadio saates "Kuue samba taga" kokkuvõtte makroökoloogia peaspetsialist Madli Jõks. (Raadio Kuku, 11.09.2023)

Teadlased: mitmete võõrliikide tõrje on Eestis juba lootusetu ettevõtmine

Tartu Ülikooli botaanika professor Meelis Pärtel tõdes, et Eesti botaanikud jälgivad murega inimeste poolt sisse toodud taimeliike. (Novaator, 15.08.2023) 

Põua tõttu vähenenud muru niitmine toob välja tumeda elurikkuse

Tartu Ülikooli botaanikaprofessor ja makroökoloog Meelis Pärtel ei soovita põua ajal muru niita. (Novaator, 14.07.2023) 

Troopikasaarte mudel tõi ilmsiks Eesti noorte metsade tühjuse

Makroökoloogia nooremteadur Madli Jõks räägib oma doktoritöö tulemustest, kus uuris maailma troopiliste saarte ja Eesti metsade liigirikkust. (Novaator, 20.03.2023) 

Allergiaarsti juurde jõuab üha nooremaid lapsi

Meelis Pärtel kommenteeris Tartu ülikooli ökoloogide ja lastearstide koostöös valminud uuringu tulemusi, kus leiti, et koduümbruse loodus vähendab laste allergiatekkimise tõenäosust. (Aktuaalne Kaamera, 24.05.2023)

Metsade ja niitude lähistel sirgunud Eesti lapsel esineb vähem allergiaid

Botaanika professor Meelis Pärtel selgitas Raadio 2 saates "Pulss" Tartu Ülikooli lastearstide ja ökoloogide koostöös valminud uuringu tulemusi, mis näitas, et looduslähedasem koduümbrus parandab inimese tervist, vähendades lastel allergia esinemise tõenäosust. (Raadio 2, 03.05.2023; Novaator 04.05.2023)

Ilmus 15 000 aastat kattev Eesti alade tumeda elurikkuse ajalugu

Meelis Pärtel räägib Tartu ülikooli teadlaste uuringust, kus sukelduti Eesti alade minevikku ja koostati ülevaade siinse taimemaailma elurikkusest viimase 15 000 aasta jooksul. (Novaator, 20.03.2023) 

Vastukaja. Loodus on kliimaprobleemide lahendamisel meie liitlane

Vähem intensiivselt majandatud või üldse majandamata metsade liigirikkus aitab tagada looduse protsesside terviklikuma toimimise ja aitab puhverdada kliimamuutuse ja muude keskkonnaohtudega seotud negatiivseid mõjusid, kirjutavad Tuul Sepp, Marko Kohv, Evelyn Uuemaa, Meelis Pärtel, Martin Zobel ja teised loodusteadlased vastukajas Eesti Maaülikooli teadlaste kommentaarile "Metsa majandamata jätmine on kliimavaenulik". (ERR, 17.10.2022) 

Suuruuring heidab valgust maailma taimede muutlikkusele maa all ja peal

Makroökoloog Riin Tamme rääkis Vikerraadio saates "Labor" Tartu Ülikooli teadlaste eestvedamisel valminud uuringust, kus analüüsiti ligi 40 000 taimeliigi maapealseid tunnuseid ja enam kui 2000 liigi kohta kogutud juurestikuandmeid. (Vikerraadio, 03.10.2021; Novaator 04.10.2021)

Taimede varieeruvus maa peal ja maa all

Ajakirjas Nature avaldati kokkuvõte Tartu Ülikooli teadlaste uuringust, milles nad uurisid maailma taimede varieeruvust maa peal ja maa all. Mida huvitavat teada saadi, sellest räägib Kuku raadio "Ilmaparandaja" saates Tartu Ülikooli makroökoloogia teadur Riin Tamme. (Raadio Kuku, 02.10.2021)

Ohustatud liikide kadumine loobib kaikaid kodarasse tervele ökosüsteemile

Ligi 50 000 selgroogse liigi andmete üleilmsest analüüsist selgub, et ohustatud liikide kadudes väheneb eluskoosluste funktsionaalne mitmekesisus kuni 30 protsenti, peamiselt Aasias ja Euroopas. (Novaator, 27.08.2021) 

Ülikooli teadlased lahendavad Tartu linna mikroobide elurikkuse saladusi

Selleks, et osata teha linnakeskkonna kavandamisel nii elurikkust kui ka linnaelanike tervist toetavaid otsuseid, on Tartu ülikooli teadlased võtnud ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika professori Meelis Pärteli juhtimisel ette Tartu linna mullas peituvate mikroobide ulatusliku analüüsimise. (Tartu Postimees, 20.04.2021) 

Väljasuremine ohustab kõige enam suurekasvulisi ja aeglase eluviisiga liike

Tartu Ülikooli teadlaste eestvedamisel valminud uuring kaardistas erinevate taime- ja loomaaliikide tunnuseid, mille põhjal selgus, et enim ähvardab väljasuremine suuremõõtmelisi ja aeglase eluviisiga organisme. (Novaator, 28.03.2021) 

Eesti teadlaste leitud globaalne muster: välja surevad inimese moodi suured ja aeglased

Tartu teadlaste uuring näitas, et üle maailma on enim väljasuremisohus suured ja aeglase elukäigu ja paljunemisega liigid, olgu selleks siis teatud paljasseemnetaimed või pandakarud. (Postimees, 27.03.2021) 

Tartu ülikooli teadlaste loodud rakendus annab soovitusi Eesti elurikkuse hoidmiseks

Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudis välja töötatud rakendus Rohemeeter aitab hinnata Eesti maastike looduslikku mitmekesisust. (Tartu Postimees, 21.04.2020) 

Intervjuu: Rohemeeter (Meelis Pärtel) 

Meelis Pärtel vastab küsimustele Rohemeetri kohta (Raadio Kuku, 21.04.2020)

Meelis Pärtel: kui metsa elurikkus oskaks rääkida

Ka metsa elurikkus vajab üldplaneeringut, mis vaatleb kogu piirkonda tervikuna, kirjutab Tartu Ülikooli botaanika professor Meelis Pärtel. (Postimees, 22.10.2020) 

Elurikkuse seisundist Eestis ja maailmas

Botaanik Aveliina Helm ja paleontoloog Oive Tinn rääkisid maailma ja Eesti elurikkuse käekäigust minevikus, olevikus ja tulevikus raadiosaates "Labor". (Vikerraadio, 06.05.2018)

Keskkonna müütide väetis ja väetus

Aveliina Helm arutles koos Grete Arro ja Mihkel Kanguriga keskkonnamüütidest ning andsid nõu, kuidas olla tõeliselt “roheline”. (Postimees, 03.04.2018)

pencilmusic-notefilm-play