Uus artikkel uurib kuidas algselt täiesti elutud saared taime- ja loomaliikide poolt asustatakse

23.11.2018

Madli Jõks ja Meelis Pärtel kasutasid Hawaii, Galapagose, Kanaaride, Roheneeme saarte ja Assooride taimekoosluste uurimiseks arvutisimulatsiooni, mis jäljendas taimede jõudmist saartele, nende levimist saarestikus, liikidevahelist konkureerimist, evolutsioneerumist ning väljasuremist. Eelkõige uuriti, millistest teguritest sõltub saarte taimede liigirikkus ja liigiline koosseis ning kas oluline on saare suurus, saarel olevate eriilmeliste elupaikade arv ja millist rolli mängib saare asukoht saarestikus. Arvutisimulatsioonid pakuvad võimalusi uuringuteks, mida ei ole võimalik looduses teha, näiteks tõsta saari saarestikus ümber. Saarestike virtuaalkaarte muutes jäljendati simulatsioonides nii realistlikke kui ka vähemrealistlikke olusid, milles elurikkus miljonite aastate jooksul võib kujunenud olla; simulatsiooni lõppedes võrreldi tulemusi tegelikkusega. Tulemustest võib järeldada, et elupaikade mitmekesisus on olnud seniarvatust olulisem saarte elurikkuse kujundaja. Lisaks leidsid nad, et saare asukoht saarestikus mängib olulist rolli, eriti just piklike saarestike puhul.

Jõks, M. & Pärtel, M. 2018. Plant diversity in Oceanic archipelagos: realistic patterns emulated by an agent‐based computer simulation. Ecography