Lisanna kaitses doktorikraadi!

14.12.2018

12. detsembril kaitses Lisanna Schmidt suurepäraselt oma doktoritöö, mille teemaks oli “Kahe lähedase ja hübridiseeruva tarnaliigi fenotüübiline ning geneetiline eristumine Eestis ja Šveitsis" ning sai filosoofiadoktori kraadi botaanikas ja mükoloogias. Lisanna juhendajaks oli Tatjana Oja ning oponendiks professor Paul Ashton Edge Hilli ülikoolist Inglismaalt.

Tuult tiibadesse!