Uus artikkel tumedast elurikkusest troopilistel saartel

25.04.2019

Uues artiklis uuris Meelis koos kolleegidega Saksamaalt Göttingeni ülikoolist Indoneesia väikesaarte puittaimede koosluseid. Nad kasutasid liigifondi ja tumeda elurikkuse metoodikat, et välja selgitada, mis mõjutab saarte liigirikkust.

Schrader, J., Köning, C., Moeljoni, S., Pärtel, M. & Kreft, H. (2019). Requirements of plant species are linked to area and determine species pool and richness on small islands. Journal of Vegetation Science doi:10.1111/jvs.12758