Uus artikkel tumedast elurikkusest ja puude invasioonist

18.04.2022

Meie doktorant Bruno avaldas koos kaasautoritega uue artikli ajakirjas Diversity and Distributions.

Elurikkuse kriisi juures on ülioluline silmas pidada ka võõrliike. Ennustamaks, kuidas võõrliigid uuel alal tegutsevad, on sageli kasutatud andmeid nende tunnuste, saabumise aja ja loodusliku levila suuruse kohta. Uues artiklis tutvustavad autorid aga kaht uut parameetrit võõrliikide invasiivsuse hindamiseks, kasutades tumeda elurikkuse kontseptsiooni (mingil alal puudu olevad, kuid sinna ökoloogiliselt sobivad liigid). Esimene parameeter on alade sobilikkuse summa, mis kirjeldab, kui hästi liik talub erinevaid ökoloogilisi tingimusi (nn. niši laius). Teine parameeter on tumeda elurikkuse tõenäosus, mis kirjeldab, kui sageli liik puudub sobilikest tingimustest (nn. niši realiseerimise piirang). Artiklis kasutasid autorid puuliikide levikuandmeid aladelt, kus nad on looduslikud ja kus nad on invasiivsed ning leidisid, et tumeda elurikkuse parameetrid kirjeldasid invasiivsust edukalt. Need uued parameetrid lisasid uut informatsiooni isegi kui taimetunnused (nt. mükoriissus või taimekõrgus), saabumise aeg ning loodusliku levila suurus olid arvesse võetud. Tumeda elurikkusega seotud parameetrid on kasulikud võõrliikide uurimisel ning aitavad võidelda elurikkuse kaoga.

Paganeli, B.Toussaint, A., Bueno, C.G., Fujinuma, J.Reier, Ü., & Pärtel, M. 2022. Dark diversity at home describes the success of cross-continent tree invasions. Diversity and Distributions doi: 10.1111/ddi.13522.