Uus artikkel Neoliitikumi taimede invasiooni hüpoteesidest

31.08.2018

Meelis on kaasautor artikklis, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas liikide tunnuste erinevused, tänane ja ajalooline evolutsiooniline taust ning inimtegevus võivad mõjutada tänaseid invasiivsete liikide levikumustreid. Tegemist ei ole mastaapse ülevaateartikliga, vaid autorid toovad välja ja arutlevad mõnede tööde üle, mis on testinud Neoliitikumi taimede invasiooni hüpoteesidest tulenevaid ennustusi.

MacDougall, A. S., McCune, J. L., Eriksson, O., Cousins, S. A. O., Pärtel, M., Firn, J., & Hierro, J. L. (2018). The Neolithic Plant Invasion Hypothesis: the role of preadaptation and disturbance in grassland invasion. New Phytologist, 220(1), 94-103.