Uudised 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detsember 2013 Välitööd Argentiina rohumaadel

[img_assist|nid=254|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]Detsembri alguses oli professor Meelis Pärtelil ja doktorandil Riin Tammel suurepärane võimalus külastada Argentiina liigirikkaid rohumaid. Koostöös Juan Jose Canteroga (Rio Cuarto ülikool) kogusid nad taimede liigirikkuse ja keskkonnatingimuste andmeid. See on üks osa meie töörühma globaalsest rohumaade uuringust selgitamaks välja liikide kooseksisteerimise reegleid ning heterogeensuse-mitmekesisuse seost maailma eri paikades. Vaata ka fotosid välitöödest.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detsember 2013 Aveliina pälvis noore looduskaitsja auhinna

[img_assist|nid=253|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Eestimaa Looduse Fond omistas 2013. aasta noore looduskaitsja auhinna Aveliinale, tunnustades tema tööd Eesti poollooduslike koosluste uurimisel ja kaitsel. Loe lähemalt Maalehest ning Tartu Postimehest ning kuula intervjuud valimiskomitee liikme Aleksei Lotmaniga Kuku raadiost.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2013 Ekspeditsioon Prantuse Guajaanasse

[img_assist|nid=252|title=Vihmamets Prantsuse Guajaanas|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=172]Teadur Ülle Reier ja doktorant Kersti Riibak osalesid 14. oktoorist - 1. novembrini toimunud Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli kompleksekspeditsoonil troopilises Prantsuse Guajaanas. Ekspeditsioonil osales 16 doktoranti erinevatest Eesti ülikoolidest, kes teostasid välitöid oma uurimisprojekti tarbeks, ning erialade juhendajad. Ülle oli Prantsuse Guajaanas viibinud ka varem, tehes botaanilisi välitöid. Seekord oli ta kompleksekspeditsiooni üks juhtidest. Kersti kogus andmeid epifüütsete eos- ja seemnetaimede levimisvõime võrdlemiseks Kaw mäestiku vihmametsas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2013 Uus artikkel taimetunnuste ja maakasutusmuutuste seosest

[img_assist|nid=250|title=Machair rohumaa (Foto: Richard Hewison)|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=140]Mitmed taimeliikide funktsionaalsed tunnused on tugevalt seotud keskkonnatingimustega. Nende tunnuste abil saab seeläbi uurida ka taimekoosluste dünaamikat. Rob Lewis, koos Rob Marrsi (Liverpooli Ülikooli) ja Robin Pakemaniga (James Hutton Instituut) uurivad oma hiljutises artiklis, kuidas taimetunnused on seotud maakasutusmuutustega Šotimaa rannikul asuvatel Machair rohumaadel. Ülevaade Robi artiklist on üleval ka ajakirja Oikos ajaveebis.

Lewis, R.J., Marrs, R.H., Pakeman, R.J. (2013) Inferring temporal shifts in landuse intensity from functional response traits and functional diversity patterns: a study of Scotland's machair grassland. Oikos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2013 Jonathan Bennett auhinnatud Kanada üliõpilasteaduse preemiaga

[img_assist|nid=251|title=Jonathan Bennett|desc=|link=none|align=right|width=260|height=195]Meie töörühma teadur Jon, kes tegi oma doktoritöö Kanadas võitis Kanada bioloogiaalase üliõpilasteaduste preemia. See auhind antakse igal aastal parimale ja huvitavaimale artiklile, mis on kirjutatud doktorantuuri ajal. Jon sai auhinna ajakirjas Ecology Letters ilmunud artikli eest, kus ta näitas, et konkurentsi ja taimeliikide sugulusastme vahel ei ole selget seost nagu varem arvatud. Palju õnne, Jon!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2013 Makroökoloogia töörühma sügisene seminar

[img_assist|nid=249|title=Makroökoloogia töörühm|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=148]Seekord sõitsime seminari pidama Võrumaale, Vaskna turismitallu. Kõik töörühma liikmed esitasid kahe päeva jooksul uusi ideid ja värskeid tulemusi. Ettekannete läbiv teema oli tume elurikkus, seda vaadeldi nii taksonoomilisel, funktsionaalsel kui ka geneetilisel tasemel. Vaata pilte meie seminarist.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2013 Kuidas puittaimed mõjutavad loopealsete liigirikkust?

[img_assist|nid=227|title=Kinnikasvav loopealne|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=174]Loopealsed – lubjasel aluspõhjal paiknevad haruldased ja liigirikkad niidud – on majandamise lakkamise tõttu kiiresti mändide ja kadakatega kinni kasvamas. Mitmed uurimused on näidanud, et puittaimede katvus üle 70% vähendab oluliselt loodude mitmekesisust. Vähe on aga teada põõsaste madala (~30%) katvuse mõjust loopealsete keskkonnatingimustele ja liigirikkusele. Me leidsime, et madal katvus suurendas valguse heterogeensust ja seeläbi kasvas ka generalistide arv ning üldine liigirikkus. Samas ei olnud puittaimede madalal katvusel negatiivset mõju loopealsetele iseloomulikele liikidele. See näitab, et puittaimede katvuse mõju hindamisel on väga oluline arvesse võtta liikide elupaiga spetsiifilisus ning et põõsaste madal (kuni 30%) katvus on loopealsetel igati elurikkust soosiv.

Kasari, L., Gazol, A., Kalwij, J.M., Helm, A. (2013) Low shrub cover in alvar grasslands increases small-scale diversity by promoting the occurrence of generalist species. Tuexenia 33, 293-308.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2013 Hüvasti, Antonio

[img_assist|nid=67|title=Antonio Gazol|desc=|link=popup|align=left|width=200|height=207]Antonio Gazol veetis järeldoktorandina meie töörühmas kolm edukat aastat, kuid nüüd naaseb ta tagasi koju, Hispaaniasse. Siin olles töötas Antonio keskkonna heterogeensuse ja maastikuajaloo alal, kuid koostöös taimeökoloogia töögrupiga ja teadlastega Hispaaniast ja Hiinast, tegeles ta ka paljude teiste teemadega. Antoniolt ilmus Tartus 9 artiklit ning lisandumas on veel mitmed. Me soovime Antoniole kõike paremat ja loodame teda varsti jälle näha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2013 Tume elurikkus - järgmine samm edasi

[img_assist|nid=226|title=Kui suur osa liigifondist on olemas koosluses?|desc=|link=popup|align=right|width=200|height=194]
Meelis Pärteli, Robert Szava-Kovatsi ja Martin Zobeli (taimeökoloogia töögrupp) sulest ilmus ajakirja Folia Geobotanica eriväljaandes artikkel, mis tutvustab uut koosluse täielikkuse mõistet. Koosluse täielikkus näitab, kui suur osa liigifondist on tegelikult koosluses olemas. Koosluse täielikkuse mõõde lubab võrrelda elurikkust erinevate ökosüsteemide vahel ning seda korrektsemalt kui lihtne koosluse liigirikkuse hinnang.

Pärtel, M., Szava-Kovats, R., Zobel, M. (2013) Community completeness: linking local and dark diversity within the species pool concept. Folia Geobotanica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2013 Tere tulemast, Jon

[img_assist|nid=222|title=Jon Bennett|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=213]Meil on rõõm tervitada Jon Bennett'it makroökoloogia töörühma. Jon tegi oma doktoritöö Alberta ülikoolis Kanadas. Ta uuris evolutsioonilise ajaloo, keskkonna heterogeensuse, konkurentsi ja tolmeldamise mõju taimedele. Siin olles uurib Jon koos Meelise ja Aveliinaga keskkonna DNAd.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2013 Avatud maastikke käsitlev konverents Saksamaal

Oktoobri alguses osalesid töörühma liikmed Aveliina Helm ja Nele Ingerpuu Saksamaal Hildesheimis peetaval konverentsil "Open landscapes 2013 - Ecology, Management and Nature Conservation". Konverents käsitles ennekõike poollooduslike ning looduslike avakoosluste elurikkuse hoidmise ning sobiliku majandamise temaatikat ning plenaaresinejateks olid tuntud ökoloogid Paul Keddy, Osvaldo Sala, Roland Bobbink, Michael Kleyer ning Iris Möller. Aveliina esines konverentsil suulise ettekandega "Extinction debt and invasion of generalist species in European dry grasslands" ja Nele postriga "The effect of different mowing regimes on the species richness and coverage of vascular plants and bryphytes". Konverentsi ekskursioonid viisid osalejaid tutvuma Saksamaa parimate pärandkooslustega, sealhulgas ka näiteks kuulsa Lüneburgi nõmmega.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2013 Tere tulemast, Marge

[img_assist|nid=220|title=Marge Thetloff|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]
Meie töörühmas on uus liige - Marge Thetloff alustas oma õpinguid doktorantuuris. Marge uurimisalaks on populatsiooni- ja maastikugeneetika ning ta juhendaja on Tsipe Aavik. Tere tulemast makroökoloogia töörühma, Marge!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2013 Orhideede ümberasustamine Pakri poolsaarel

[img_assist|nid=223|title=Orhideede ümberasustamine Pakri poolsaarel|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Töörühma liikmete Liis Kasari ja Aveliina Helmi osalusel viidi augusti lõpus Pakri poolsaarel läbi kodumaiste käpaliste ümberasustamisprojekt. Ettevõtmine oli Eestis unikaalne selle poolest, et ümber asustati mitte ainult mitmest liigist orhideeisendid, vaid ka neid ümbritsev niidukooslus, tagamaks populatsioonide püsimajäämine. Et aga paremini mõista orhideede ümberasustamisega seotud kitsaskohti, katsetati projekti raames erinevaid metoodikaid ning tulemusi jälgitakse teaduslikult veel järgmised kümme aastat. Vaata Aktuaalse Kaamera uudisnuppu ja loe lähemalt. Ümberasustamistööde tellijaks oli osaühing Balti Gaas ning tööd viis läbi meie töörühmast võrsunud Tartu Ülikooli spin-off ettevõte OÜ Loodusseeme.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2013 Hüvasti, Jesse

[img_assist|nid=82|title=Jesse Kalwij|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=156]Jesse Kalwij oli meie töörühma liige neli aastat ning tegeles globaalsete makroökoloogiliste küsimustega erinevates ökoloogia uurimissuundades. Samuti tegi ta koostööd Taimeökoloogia töögrupiga ning mitmete töörühmadega võõrsilt. Nüüd ootavad teda uued väljakutsed ja me soovime talle palju edu edaspidiseks!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2013 Välitööd Saaremaal ja Muhus

[img_assist|nid=216|title=Oli palav|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]Augusti esimese poole veetsid doktorandid Riin, Liis, Kersti, Marge ja Krista Saaremaa ja Muhu loopealsetel, kontrollides meie püsitransektide olukorda kolm aastat peale mahamärkimist ning kogusid ka uusi biomassi ning keskkonna heterogeensuse andmeid. Kokku sai määratud 350 m taimi, kogutud 640 biomassiproovi ning maitstud elu õigeusu kloostris. Välitöödele aitasid kaasa (või mitte) meie kaks rendiautot – “Väike Haige Reaktiivhiir“ ning “Moosiriiul”. Vaata ka pilte välitöödest.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuli 2013 Uus artikkel taimede levimiskaugustest

[img_assist|nid=228|title=dispeRsal funktsiooni tutvustav veebileht|desc=|link=url|url=http://www.botany.ut.ee/dispersal/|align=left|width=260|height=173]Mitmed taimeökoloogilised uurimisküsimused (nt. metapopulatsioonid fragmenteerunud maastikel, liikide levikumustrid globaalsete kliimamuutuste ajal) vajavad andmeid liikide levimiskauguste kohta. Kahjuks ei ole neid andmeid paljude liikide kohta veel olemas. Me kogusime kokku maksimaalsete levimiskauguste andmed 576 liigi kohta ning uurisime, kas on võimalik ennustada levimiskauguseid taimetunnuste kaudu. Me leidsime, et isegi lihtsad tunnused (kasvuvorm ja levimissündroom, mille kohta on infot erinevates andmebaasides) ennustavad maksimaalset levimiskaugust küllaltki hästi. Kasutades funktsiooni dispeRsal, saavad huvilised ka ise levimiskauguseid määrata. Funktsioon ja selle kasutusjuhend (ning tulevikus ka funktsiooni uuendused) on kättesaadaval dispeRsal veebilehel.

Tamme, R., Götzenberger, L., Zobel, M., Bullock, J.M., Hooftman, D.A.P., Kaasik, A., Pärtel, M. (ilmumas) Predicting species' maximum dispersal distances from simple plant traits. Ecology.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2013 Eesti suurim teaduskonverents Tartus

[img_assist|nid=213|title=Konverentsile eelnenud ekskursiooon Lääne-Eestisse (Viita alvar)|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]26.-30. juunil toimus Tartus rahvusvahelise taimkatteteaduse assotsiatsiooni aastakonverents, kuhu kogunes enam kui 450 teadlast 41 riigist. Meie töörühm on juba aastaid konverentsist osa võtnud ning oli suur au sel aastal selle korraldamises kaasa lüüa. Kõik meie töörühma liikmed osalesid ka Tartus suulise või posterettekandega. Kutsutud külaliste nimekiri oli sel aastal eriti aukartust äratav - David Tilman, Hans de Kroon ja Meelis Pärtel olid vaid mõned maailma tuntuimatest teadlastest, kes konverentsil pikemad loengud ette kandsid. Viis päeva olid täidetud huvitavate ettekannete ja aruteludega ning oli tore kohtuda vanade sõprade ja koostööpartneritega ning luua uusi tutvusi. Aveliina korraldada (Krista ja Liisu abiga) oli ka konverentsile eelnenud pikem ekskursioon Lääne-Eestisse ja saartele ning osalejad nautisid Eesti looduskauneid paiku ja üllatavalt head suveilma.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2013 Välitööd Kanadas

[img_assist|nid=214|title=Nii algavad välitööd|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]Meie töörühm on viimaste aastate jooksul uurinud koosluse kokkupaneku reegleid liigirikkastel rohumaadel üle kogu maailma. Me oleme teinud välitöid Eesti alvaritel ning Hispaania, Islandi, Austraalia ja Mongoolia rohumaadel. Sel suvel lendasid teadurid Jodi Price (kes tuli teiselt poolt maakera Austraaliast) ning Antonio Gazol ja doktorant Riin Tamme Kanadasse, et teha välitöid Kanada kuulsates preeriates. Nad tegid koostööd Prof. James Cahill'i ning tema doktorandi Gisela Stotz'iga Alberta ülikoolist Edmontonis. Nad määrasid liike ning mõõtsid keskkonna heterogeensust kokku 600 väikesel prooviruudukesel, trotsides kuumust, vihma ja tornaadohoiatust. Vaata pilte välitöödest.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2013 Hispaania doktorandi külaskäik

[img_assist|nid=224|title=Guillem Bagaria|desc=|link=popup|align=left|width=130|height=195]Selle aasta aprillist kuni juuni lõpuni külastas meie töörühma Guillem Bagario Marató. Guillem on doktorant Barcelona Autonoomses ülikoolis ja CREAF teadusinstituudis. Tema uurimistöö keskendub maastikuökoloogiale ning siin olles töötas ta koos Meelise ja Aveliinaga, et uurida vahemerelise kliimaga rohumaade koosluste väljasuremisvõlga. Samuti leidis ta aega, et tutvuda Eesti looduskaunite paikadega, osaleda edukalt suulise ettekandega IAVSi konverentsil ning küpsetada meile imemaitsvat tuunikalapirukat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2013 Maastike killustumine mõjutab ka tavalisi taimeliike

[img_assist|nid=211|title=Keskmine värihein (Briza media)|desc=|link=popup|align=right|width=174|height=261]Keskmine värihein (Briza media) on Eesti niitudel laialt levinud ja sagedane taim ning tõenäoliselt ainus kõrreline, mida tunnevad nägu- ja nimepidi ka mittebotaanikud. Hoolimata oma tavalisusest on niitude pindala vähenemine ning killustumine jätnud oma jälje ka selle kauni taime populatsioonidele. Mõõtes Saaremaa ja Muhu loopealsetel väriheina tunnuseid selgus, et maastikumuutuste tagajärjel vähenenud geneetiline mitmekesisus mõjutab isegi nende tavaliste taimede paljunemisedukust. Samal ajal on taimede kõrgus ja idanemisvõime seotud veel ajalooliste maastikumustritega, mis näitab, et kohanemine toimunud maastikumuutustega on alles pooleli ning millised saavad olema selle lõplikud mõjud väriheina populatsioonidele, seda me veel ei näe.

Takkis, K, Pärtel, M, Saar, L & Helm, A (2013) Extinction debt in a common grassland species: immediate and delayed responses of plant and population fitness. Plant Ecology 214: 953–963, DOI 10.1007/s11258-013-0221-y

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2013 Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli konverents

16.-17. mail toimus Tallinnas juba teine doktorantidele mõeldud (ja doktorantide poolt korraldatud) rahvusvaheline Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli konverents "Down to Earth". Meie doktorandid Argo, Liis ja Kersti osalesid konverentsil edukalt suuliste ettekannetega.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2013 Populatsioonibioloogia konverents Tartus

9.-11. mail toimus Tartus GfÖ populatsioonibioloogia sektsiooni konverents. Meie töörühm oli seal esindatud pea täies koosseisus - lisaks tegid doktorandid Krista ja Riin ka ettekanded ning Liina ja Liis esinesid postritega. Tegemist oli väga toreda konverentsiga ning kolm päeva olid täidetud huvitavate ettekannete ja aruteludega. Suur tänu konverentsi organiseerijatele!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2013 Jodi ja Meelise artikkel Oikoses toimetajate lemmik

[img_assist|nid=209|title=Toimetajate valik|desc=|link=popup|align=left|width=130|height=107]Maikuu Oikose väljaandes on toimetajate lemmikuks valitud Jodi ja Meelise artikkel liikide funktsionaalsest sarnasusest. Selles töös kasutavad nad varasemate eksperimentide meta-analüüsi uurimaks, kas invasiivsete liikide sarnasus taimekoosluse liikidele vähendab nende invasioonivõimet. Toimetajate välja valitud artiklid on kolme kuu jooksul vabalt kättesaadavad Oikose veebilehel. Vaata ka Oikose blogipostitust sellel teemal.

Price, JN and Pärtel, M (2013) Can limiting similarity increase invasion resistance? A meta-analysis of experimental studies. Oikos 122, 649-656.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2013 Uut ja põnevat väikeseskaalalise ja regionaalse liigirikkuse seosest!

Ökoloogiateaduses on aastaid arvatud, et tõendusmaterjal koosluste liikidega küllastatuse (species saturation) kohta on vähene. Robert Szava-Kovats, Argo Ronk ja Meelis Pärtel aga ilmutasid ajakirjas Ecology artikli, mis pööras senise konsensuse pea peale. Nimelt leidsid nad juba avaldatud töödes ilmunud väikeseskaalalise-regionaalse liigirikkuse andmestikke uudse metoodikaga analüüsides (vt. Szava-Kovats et al. 2012 Oikos), et vastupidiselt seniarvatule on koosluste liikidega küllastatus väga tavaline nähe. Selgus ka, et kolmandik vaatluse all olnud andmestikest näitas selgelt eristumatut mustrit. See paljastab, et väikeseskaalalise-regionaalse liigirikkuse suhe on mitmetahulisem kui seni arvatud.

Szava-Kovats, R., Ronk, A., Pärtel, M.(ilmumas) Pattern without bias: local-regional richness relationship revisited. Ecology.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2013 Makroökoloogia töörühma kevadseminar

[img_assist|nid=205|title=Makroökoloogia töörühm 2013|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=195]Meie töörühma kevadine seminar toimus 3.-4. aprillil Torupillitalus Viljandimaal. Kaks päeva olid täidetud suurepäraste ettekannete, värskete teadustulemuste ja uute ideedega.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2013 Nägemiseni, Inga

[img_assist|nid=81|title=Inga Hiiesalu|desc=|link=popup|align=right|width=154|height=174]Pärast edukat doktorantuuri ja doktoritöö kaitsmist taimede maa-aluse mitmekesisuse teemal jätkab Inga oma teadustööd järeldoktorantuuris Tšehhis. Inga töötab koos Jitka Klimešova ja teiste teadlastega Tšehhi Teadusakadeemia botaanika instituudis Třeboňis ning keskendub oma uurimistöös taimekoosluste maa-alustele mustritele ja protsessidele. Me soovime talle kõike paremat ja palju edu edasises uurimistöös ning jääme ootama tema külaskäike Tartusse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2013 Nägemiseni, Jodi

[img_assist|nid=206|title=Jodi Price|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=174]Meie töörühma liige Jodi Price lõpetas oma järeldoktorantuuri Tartu ülikoolis ning võtab vastu uued väljakutsed Lääne-Austraalia ülikoolis. Jodi veetis meie töörühmas kolm aastat, mille jooksul ta avaldas 13 teaduslikku artiklit! Lisaks on oodata veel mitmeid artikleid tema siinsest tööst. Austraalias jätkab Jodi taimekoosluste kokkupaneku reeglite uurimist, aga nüüd ökoloogilise taastamise vaatepunktist. Meil on kahju, et Jodi meie töörühmast lahkub, aga me teame, et ta on õnnelik olles tagasi Austraalias.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2013 Uus järeldoktorantuuri kandidaat makroökoloogia töörühmas

[img_assist|nid=203|title=Rob Lewis|desc=|link=popup|align=right|width=130|height=174]Meil on suur rõõm tervitada Rob Lewis't, meie töörühma uut liiget. Rob tegi oma doktoritöö Liverpooli ülikoolis Suurbritannias, uurides globaalsete muutuste mõju taimekooslustele ja –tunnustele erinevates aja- ja ruumiskaalades. Ta veedab meie töörühmas vähemalt pool aastat, aga me loodame, et ta jääb palju kauemaks.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2013 Taaskordne pöördumine loopealsete halva olukorra asjus

[img_assist|nid=204|title=Loopealne Üügu pangal - tüüpiline näide väärtuslikust, kuid kiiresti kadakavõsasse mattuvast loopealsest|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=195]Makroökoloogia töörühma teadlased koostasid koos teiste juhtivate spetsialistide ning looduskaitseühendustega juba teise ühise pöördumise keskkonnaministri poole, et juhtida tähelepanu kiiresti hävinevatele loopealsetele. Keskkonnaameti, teadlaste ning maahooldajate koostöös on valminud Euroopa Liidu LIFE+ programmi esitatav projekt 3000 hektari loopealsete taastamiseks. Vaatamata varasematele kokkulepetele keeldus aga Keskkonnaministeerium omalt poolt loopealsete päästmisele õlga alla panemast. Allakirjutanud soovivad ministrilt teada, miks ei soovita loopealsete taastamiseks kasutada EL-i toetust ning milliseid samme on sel juhul astutud, et peatada selle Eestile olulise kooslusetüübi hävimine. Täna on säilimiseks piisaval määral hooldatud vähem kui 2000 hektarit loopealseid, ülejäänud 8000 hektarit loopealseid on väga tugevalt kinni kasvanud ja lõpliku hävimise veerel. Loe pöördumist Pärandkoosluste Kaitse Ühingu lehelt. Vaata ka pöördumisega seotud pressiteadet ja järgnevat meediakajastust Eesti Rahvusringhäälingu uudisvoost, Saarte Häälest, Maalehest või kuula Vikerraadio uudist.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2013 Makroökoloogia konverents

Doktorant Riin Tamme esindas meie töörühma Saksamaa ökoloogiaühenduse iga-aastasel makroökoloogia konverentsil Göttingenis. Hoolimata ära jäetud ja hilinenud lendudest, jõudis Riin konverentsile ning tegi ettekande heterogeensuse-mitmekesisuse seosest globaalsel skaalal. Samuti oli tal võimalus kuulata põnevaid ettekandeid makroökoloogia teemal, tutvuda teiste makroökoloogidega ning plaanida edasist koostööd. Riinu toetas Maateaduste ja Ökoloogia doktorikool.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2013 Uus artikkel negatiivsest heterogeensuse-mitmekesisuse seosest

[img_assist|nid=207|title=Eksperiment - enne ja pärast|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=315]
Antonio Gazol koos Riinu, Jodi, Inga, Lauri ja Meelisega avaldasid ajakirjas Oecologia uue artikli negatiivsest heterogeensuse-mitmekesisuse seosest. Need on esimesed tulemused kasvuhoone eksperimendist, kus rohttaimi kasvatati homogeensetes ja heterogeensetes (laigulistes) mullatingimustes. Selles artiklis nad näitavad, kuidas väikeseskaalaline mulla toitainete laigulisus võib taimede liigilist mitmekesisust vähendada. Kui mullatingimused esinevad väikeste toitainetevaeste ja –rikaste laikudena, siis suuremad taimed saavad toitaineid kõikjalt kätte, mis suurendab biomassi ja maapealset ja maa-alust konkurentsi. Vaata ka fotogaleriid.

Gazol, A., Tamme, R., Price, J.N., Hiiesalu, I., Laanisto, L., Pärtel, M. (2013) A negative heterogeneity–diversity relationship found in experimental grassland communities. Oecologia 10.1007/s00442-013-2623-x
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar-Märts 2013 Külalised Tšehhist

Meie töörühma külastasid teadur Francesco de Bello ja järeldoktorant Ondřej Mudrák Lõuna-Boheemia Ülikoolist Tšehhis. Kahe nädala jooksul töötasid nad koos Meelise ja Jodiga ning uurisid tumedat elurikkust ja taimeliikide tunnuseid Saaremaa loopealsetel. Samuti leidsid nad aega, et nautida Eesti talvemõnusid (suusatamist ja sauna).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2013 BGSIMweb – biogeograafia “arvutimäng”

[img_assist|nid=201|title=Kus on suurim elurikkus?|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=131] BGSIMweb on prof. Meelis Pärteli poolt kirjutatud internetil põhinev simulatsioon biogeograafiliste protsesside mõistmiseks. BGSIMweb võimaldab luua saari ja mandreid, kontrollida liikide levimis- ning konkurentsivõimet ning uurida elurikkuse muutust ökoloogilises ja evolutsioonilises ajas. Simulatsioon on loodud biogeograafia kursuse jaoks ning esimesed katsetajad proovisid innukalt erinevaid stsenaariumeid.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2013 Liitusime Nutrient Network projektiga

Nutrient Network on projekt, mis ühendab teadlasi üle maailma ja mille eesmärgiks on uurida rohumaid globaalsel skaalal. Meelis ja Aveliina kogusid eelmise aasta suvel ühtse protokolli järgi andmeid ka kahelt Eesti alalt. Nüüdseks oleme selle ülemaailmse ettevõtmise uusimad liikmed. Me loodame panustada projekti ka tulevikus ning planeerime koostööd teiste projekti liikmetega.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2013 Saaremaa robirohi on tõepoolest Eesti endeem

[img_assist|nid=197|title=Saaremaa robirohi|desc=|link=popup|align=left|width=250|height=180]Teadusportaal Novaator kajastab meie lähedaste koostööpartnerite ja kaasautorite hiljutisi leide. Vanemteadur Tatjana Oja ja doktorant Tiina Talve leidsid robirohtusid geneetiliselt uurides, et senini kaheldava liigilise kuuluvusega Saaremaa robirohi on tõepoolest Viidumäe allikasoodes tekkinud ja vaid Eestile iseloomulik täiesti eraldiseisev liik. Vaata ka uudise meediakajastusi:
TÕESTATUD: Saaremaa robirohi on päris meie oma. Saarte Hääl 16.02.2013
Saaremaa robirohi. ERR raadiosaade LABOR 18.02.2013
Saaremaa robirohi: Eesti päris oma taim. Eesti Päevaleht 14.02.2013


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2013 Tšehhi doktorandi külaskäik

[img_assist|nid=196|title=Petr välitöödel Eesti looniitudel|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]
2012. aasta juunist kuni käesoleva aasta veebruarini veetis Erasmus-programmi tudengina meie töörühmas oma semestri Tšehhi Lõuna-Cechy ülikooli doktorant Petr Blažek. Petr tuli botaanika instituudist České Budějovice's, millega meil on juba pikka aega tihedad ja sõbralikud suhted. Eestis uuris Petr perekonda robirohi (Rhinanthus) kuuluvate liikide geneetilise mitmekesisuse seost keskkonnatingimuste ja maastikuparameetritega.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2013 Makroökoloogia töörühmas on uus teadur!

[img_assist|nid=194|title=Tsipe Aavik|desc=|link=popup|align=left|width=250|height=180]Makroökoloogia töörühmaga ühines seni pigem taimeökoloogia töörühmas tegev olnud Tsipe Aavik. Viimased kaks aastat on Tsipe veetnud järeldoktorantuuris Sveitsis, uurides niiduliikide geneetilist mitmekesisust. Edukas järeldoktorantuur hakkab lõppema ning uued teaduslikud väljakutsed võtab Tsipe vastu juba meie töörühmas, keskendudes maastikugeneetika suuna vedamisele. Tere tulemast, Tsipe!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2013 Välitööd Aafrikas

[img_assist|nid=208|title=Hypericum pseudohenryi - tulnukas Sani mäekurus|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]
Külm ja lumine jaanuar on suurepärane aeg välitöödeks lõunapoolkeral, näiteks Lõuna-Aafrikas Sani mäekurus (kõrgus 1500-2874 m). Jesse on seal välitöid teinud juba seitse aastat, uurides võõrliike ja nende levikut kõrgusgradiendil. Selle projekti raames töötab ta koos Prof. Mark Robertsoniga (Pretoria ülikool Lõuna-Aafrika vabariigis) ja Dr. Berndt Janse van Rensburgiga (Queenslandi ülikool Austraalias).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2013 Loopealsete taastamise projekt Saare- ja Hiiumaa ajakirjanduses

[img_assist|nid=195|title=Loopealsete parim hooldaja on lammas|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]
Eesti loopealsete olukord on loodusteadlastele kaua muret valmistanud. Eeloleval suvel on Keskkonnaametil ja Riigimetsa Majandamise Keskusel plaanis esitada taotlus Euroopa Liidu keskkonnaprojektide rahastamiseks mõeldud LIFE+ programmi, et taastada 3000 hektari ulatuses Eesti loopealseid. Meie töörühma liikmed on projekti nõustamisega tihedalt seotud ja hoiame kõigil arengutel silma peal. Projektitaotlus on saanud juba omajagu kõlapinda (vt. ka varasemaid uudiseid) ning aasta algus tõi mahuka kajastuse Hiiumaa ja Saaremaa ajalehtedes:

Looduskaitsjad küsivad maastike päästmiseks kaks miljonit eurot. Ain Lember, Saarte Hääl 05.01.2013
Loopealsete taastamise projekt Saare- ja Muhumaal. Saarte Hääl 05.01.2013
Kuidas on valitud taastatavad looalad? Aveliina Helm, Saarte Hääl 19.01.2013
Kas kadakad ja orhideed on ohus? Aveliina Helm, Saarte Hääl 12.01.2013----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detsember 2013 Välitööd Argentiina rohumaadel

[img_assist|nid=254|title=|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]Detsembri alguses oli professor Meelis Pärtelil ja doktorandil Riin Tammel suurepärane võimalus külastada Argentiina liigirikkaid rohumaid. Koostöös Juan Jose Canteroga (Rio Cuarto ülikool) kogusid nad taimede liigirikkuse ja keskkonnatingimuste andmeid. See on üks osa meie töörühma globaalsest rohumaade uuringust selgitamaks välja liikide kooseksisteerimise reegleid ning heterogeensuse-mitmekesisuse seost maailma eri paikades. Vaata ka fotosid välitöödest.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detsember 2013 Aveliina pälvis noore looduskaitsja auhinna

[img_assist|nid=253|title=|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Eestimaa Looduse Fond omistas 2013. aasta noore looduskaitsja auhinna Aveliinale, tunnustades tema tööd Eesti poollooduslike koosluste uurimisel ja kaitsel. Loe lähemalt Maalehest ning Tartu Postimehest ning kuula intervjuud valimiskomitee liikme Aleksei Lotmaniga Kuku raadiost.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2013 Ekspeditsioon Prantuse Guajaanasse

[img_assist|nid=252|title=Vihmamets Prantsuse Guajaanas|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=172]Teadur Ülle Reier ja doktorant Kersti Riibak osalesid 14. oktoorist - 1. novembrini toimunud Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli kompleksekspeditsoonil troopilises Prantsuse Guajaanas. Ekspeditsioonil osales 16 doktoranti erinevatest Eesti ülikoolidest, kes teostasid välitöid oma uurimisprojekti tarbeks, ning erialade juhendajad. Ülle oli Prantsuse Guajaanas viibinud ka varem, tehes botaanilisi välitöid. Seekord oli ta kompleksekspeditsiooni üks juhtidest. Kersti kogus andmeid epifüütsete eos- ja seemnetaimede levimisvõime võrdlemiseks Kaw mäestiku vihmametsas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2013 Uus artikkel taimetunnuste ja maakasutusmuutuste seosest

[img_assist|nid=250|title=Machair rohumaa (Foto: Richard Hewison)|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=140]Mitmed taimeliikide funktsionaalsed tunnused on tugevalt seotud keskkonnatingimustega. Nende tunnuste abil saab seeläbi uurida ka taimekoosluste dünaamikat. Rob Lewis, koos Rob Marrsi (Liverpooli Ülikooli) ja Robin Pakemaniga (James Hutton Instituut) uurivad oma hiljutises artiklis, kuidas taimetunnused on seotud maakasutusmuutustega Šotimaa rannikul asuvatel Machair rohumaadel. Ülevaade Robi artiklist on üleval ka ajakirja Oikos ajaveebis.

Lewis, R.J., Marrs, R.H., Pakeman, R.J. (2013) Inferring temporal shifts in landuse intensity from functional response traits and functional diversity patterns: a study of Scotland's machair grassland. Oikos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2013 Jonathan Bennett auhinnatud Kanada üliõpilasteaduse preemiaga

[img_assist|nid=251|title=Jonathan Bennett|desc=|link=none|align=right|width=260|height=195]Meie töörühma teadur Jon, kes tegi oma doktoritöö Kanadas võitis Kanada bioloogiaalase üliõpilasteaduste preemia. See auhind antakse igal aastal parimale ja huvitavaimale artiklile, mis on kirjutatud doktorantuuri ajal. Jon sai auhinna ajakirjas Ecology Letters ilmunud artikli eest, kus ta näitas, et konkurentsi ja taimeliikide sugulusastme vahel ei ole selget seost nagu varem arvatud. Palju õnne, Jon!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2013 Makroökoloogia töörühma sügisene seminar

[img_assist|nid=249|title=Makroökoloogia töörühm|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=148]Seekord sõitsime seminari pidama Võrumaale, Vaskna turismitallu. Kõik töörühma liikmed esitasid kahe päeva jooksul uusi ideid ja värskeid tulemusi. Ettekannete läbiv teema oli tume elurikkus, seda vaadeldi nii taksonoomilisel, funktsionaalsel kui ka geneetilisel tasemel. Vaata pilte meie seminarist.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2013 Kuidas puittaimed mõjutavad loopealsete liigirikkust?

[img_assist|nid=227|title=Kinnikasvav loopealne|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=174]Loopealsed – lubjasel aluspõhjal paiknevad haruldased ja liigirikkad niidud – on majandamise lakkamise tõttu kiiresti mändide ja kadakatega kinni kasvamas. Mitmed uurimused on näidanud, et puittaimede katvus üle 70% vähendab oluliselt loodude mitmekesisust. Vähe on aga teada põõsaste madala (~30%) katvuse mõjust loopealsete keskkonnatingimustele ja liigirikkusele. Me leidsime, et madal katvus suurendas valguse heterogeensust ja seeläbi kasvas ka generalistide arv ning üldine liigirikkus. Samas ei olnud puittaimede madalal katvusel negatiivset mõju loopealsetele iseloomulikele liikidele. See näitab, et puittaimede katvuse mõju hindamisel on väga oluline arvesse võtta liikide elupaiga spetsiifilisus ning et põõsaste madal (kuni 30%) katvus on loopealsetel igati elurikkust soosiv.

Kasari, L., Gazol, A., Kalwij, J.M., Helm, A. (2013) Low shrub cover in alvar grasslands increases small-scale diversity by promoting the occurrence of generalist species. Tuexenia 33, 293-308.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2013 Hüvasti, Antonio

[img_assist|nid=67|title=Antonio Gazol|desc=|link=popup|align=left|width=200|height=207]Antonio Gazol veetis järeldoktorandina meie töörühmas kolm edukat aastat, kuid nüüd naaseb ta tagasi koju, Hispaaniasse. Siin olles töötas Antonio keskkonna heterogeensuse ja maastikuajaloo alal, kuid koostöös taimeökoloogia töögrupiga ja teadlastega Hispaaniast ja Hiinast, tegeles ta ka paljude teiste teemadega. Antoniolt ilmus Tartus 9 artiklit ning lisandumas on veel mitmed. Me soovime Antoniole kõike paremat ja loodame teda varsti jälle näha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2013 Tume elurikkus - järgmine samm edasi

[img_assist|nid=226|title=Kui suur osa liigifondist on olemas koosluses?|desc=|link=popup|align=right|width=200|height=194]
Meelis Pärteli, Robert Szava-Kovatsi ja Martin Zobeli (taimeökoloogia töögrupp) sulest ilmus ajakirja Folia Geobotanica eriväljaandes artikkel, mis tutvustab uut koosluse täielikkuse mõistet. Koosluse täielikkus näitab, kui suur osa liigifondist on tegelikult koosluses olemas. Koosluse täielikkuse mõõde lubab võrrelda elurikkust erinevate ökosüsteemide vahel ning seda korrektsemalt kui lihtne koosluse liigirikkuse hinnang.

Pärtel, M., Szava-Kovats, R., Zobel, M. (2013) Community completeness: linking local and dark diversity within the species pool concept. Folia Geobotanica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2013 Tere tulemast, Jon

[img_assist|nid=222|title=Jon Bennett|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=213]Meil on rõõm tervitada Jon Bennett'it makroökoloogia töörühma. Jon tegi oma doktoritöö Alberta ülikoolis Kanadas. Ta uuris evolutsioonilise ajaloo, keskkonna heterogeensuse, konkurentsi ja tolmeldamise mõju taimedele. Siin olles uurib Jon koos Meelise ja Aveliinaga keskkonna DNAd.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2013 Avatud maastikke käsitlev konverents Saksamaal

Oktoobri alguses osalesid töörühma liikmed Aveliina Helm ja Nele Ingerpuu Saksamaal Hildesheimis peetaval konverentsil "Open landscapes 2013 - Ecology, Management and Nature Conservation". Konverents käsitles ennekõike poollooduslike ning looduslike avakoosluste elurikkuse hoidmise ning sobiliku majandamise temaatikat ning plenaaresinejateks olid tuntud ökoloogid Paul Keddy, Osvaldo Sala, Roland Bobbink, Michael Kleyer ning Iris Möller. Aveliina esines konverentsil suulise ettekandega "Extinction debt and invasion of generalist species in European dry grasslands" ja Nele postriga "The effect of different mowing regimes on the species richness and coverage of vascular plants and bryphytes". Konverentsi ekskursioonid viisid osalejaid tutvuma Saksamaa parimate pärandkooslustega, sealhulgas ka näiteks kuulsa Lüneburgi nõmmega.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2013 Tere tulemast, Marge

[img_assist|nid=220|title=Marge Thetloff|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]
Meie töörühmas on uus liige - Marge Thetloff alustas oma õpinguid doktorantuuris. Marge uurimisalaks on populatsiooni- ja maastikugeneetika ning ta juhendaja on Tsipe Aavik. Tere tulemast makroökoloogia töörühma, Marge!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2013 Orhideede ümberasustamine Pakri poolsaarel

[img_assist|nid=223|title=Orhideede ümberasustamine Pakri poolsaarel|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Töörühma liikmete Liis Kasari ja Aveliina Helmi osalusel viidi augusti lõpus Pakri poolsaarel läbi kodumaiste käpaliste ümberasustamisprojekt. Ettevõtmine oli Eestis unikaalne selle poolest, et ümber asustati mitte ainult mitmest liigist orhideeisendid, vaid ka neid ümbritsev niidukooslus, tagamaks populatsioonide püsimajäämine. Et aga paremini mõista orhideede ümberasustamisega seotud kitsaskohti, katsetati projekti raames erinevaid metoodikaid ning tulemusi jälgitakse teaduslikult veel järgmised kümme aastat. Vaata Aktuaalse Kaamera uudisnuppu ja loe lähemalt. Ümberasustamistööde tellijaks oli osaühing Balti Gaas ning tööd viis läbi meie töörühmast võrsunud Tartu Ülikooli spin-off ettevõte OÜ Loodusseeme.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2013 Hüvasti, Jesse

[img_assist|nid=82|title=Jesse Kalwij|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=156]Jesse Kalwij oli meie töörühma liige neli aastat ning tegeles globaalsete makroökoloogiliste küsimustega erinevates ökoloogia uurimissuundades. Samuti tegi ta koostööd Taimeökoloogia töögrupiga ning mitmete töörühmadega võõrsilt. Nüüd ootavad teda uued väljakutsed ja me soovime talle palju edu edaspidiseks!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2013 Välitööd Saaremaal ja Muhus

[img_assist|nid=216|title=Oli palav|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]Augusti esimese poole veetsid doktorandid Riin, Liis, Kersti, Marge ja Krista Saaremaa ja Muhu loopealsetel, kontrollides meie püsitransektide olukorda kolm aastat peale mahamärkimist ning kogusid ka uusi biomassi ning keskkonna heterogeensuse andmeid. Kokku sai määratud 350 m taimi, kogutud 640 biomassiproovi ning maitstud elu õigeusu kloostris. Välitöödele aitasid kaasa (või mitte) meie kaks rendiautot – “Väike Haige Reaktiivhiir“ ning “Moosiriiul”. Vaata ka pilte välitöödest.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuli 2013 Uus artikkel taimede levimiskaugustest

[img_assist|nid=228|title=dispeRsal funktsiooni tutvustav veebileht|desc=|link=url|url=http://www.botany.ut.ee/dispersal/|align=left|width=260|height=173]Mitmed taimeökoloogilised uurimisküsimused (nt. metapopulatsioonid fragmenteerunud maastikel, liikide levikumustrid globaalsete kliimamuutuste ajal) vajavad andmeid liikide levimiskauguste kohta. Kahjuks ei ole neid andmeid paljude liikide kohta veel olemas. Me kogusime kokku maksimaalsete levimiskauguste andmed 576 liigi kohta ning uurisime, kas on võimalik ennustada levimiskauguseid taimetunnuste kaudu. Me leidsime, et isegi lihtsad tunnused (kasvuvorm ja levimissündroom, mille kohta on infot erinevates andmebaasides) ennustavad maksimaalset levimiskaugust küllaltki hästi. Kasutades funktsiooni dispeRsal, saavad huvilised ka ise levimiskauguseid määrata. Funktsioon ja selle kasutusjuhend (ning tulevikus ka funktsiooni uuendused) on kättesaadaval dispeRsal veebilehel.

Tamme, R., Götzenberger, L., Zobel, M., Bullock, J.M., Hooftman, D.A.P., Kaasik, A., Pärtel, M. (ilmumas) Predicting species' maximum dispersal distances from simple plant traits. Ecology.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2013 Eesti suurim teaduskonverents Tartus

[img_assist|nid=213|title=Konverentsile eelnenud ekskursiooon Lääne-Eestisse (Viita alvar)|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]26.-30. juunil toimus Tartus rahvusvahelise taimkatteteaduse assotsiatsiooni aastakonverents, kuhu kogunes enam kui 450 teadlast 41 riigist. Meie töörühm on juba aastaid konverentsist osa võtnud ning oli suur au sel aastal selle korraldamises kaasa lüüa. Kõik meie töörühma liikmed osalesid ka Tartus suulise või posterettekandega. Kutsutud külaliste nimekiri oli sel aastal eriti aukartust äratav - David Tilman, Hans de Kroon ja Meelis Pärtel olid vaid mõned maailma tuntuimatest teadlastest, kes konverentsil pikemad loengud ette kandsid. Viis päeva olid täidetud huvitavate ettekannete ja aruteludega ning oli tore kohtuda vanade sõprade ja koostööpartneritega ning luua uusi tutvusi. Aveliina korraldada (Krista ja Liisu abiga) oli ka konverentsile eelnenud pikem ekskursioon Lääne-Eestisse ja saartele ning osalejad nautisid Eesti looduskauneid paiku ja üllatavalt head suveilma.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2013 Välitööd Kanadas

[img_assist|nid=214|title=Nii algavad välitööd|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]Meie töörühm on viimaste aastate jooksul uurinud koosluse kokkupaneku reegleid liigirikkastel rohumaadel üle kogu maailma. Me oleme teinud välitöid Eesti alvaritel ning Hispaania, Islandi, Austraalia ja Mongoolia rohumaadel. Sel suvel lendasid teadurid Jodi Price (kes tuli teiselt poolt maakera Austraaliast) ning Antonio Gazol ja doktorant Riin Tamme Kanadasse, et teha välitöid Kanada kuulsates preeriates. Nad tegid koostööd Prof. James Cahill'i ning tema doktorandi Gisela Stotz'iga Alberta ülikoolist Edmontonis. Nad määrasid liike ning mõõtsid keskkonna heterogeensust kokku 600 väikesel prooviruudukesel, trotsides kuumust, vihma ja tornaadohoiatust. Vaata pilte välitöödest.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2013 Hispaania doktorandi külaskäik

[img_assist|nid=224|title=Guillem Bagaria|desc=|link=popup|align=left|width=130|height=195]Selle aasta aprillist kuni juuni lõpuni külastas meie töörühma Guillem Bagario Marató. Guillem on doktorant Barcelona Autonoomses ülikoolis ja CREAF teadusinstituudis. Tema uurimistöö keskendub maastikuökoloogiale ning siin olles töötas ta koos Meelise ja Aveliinaga, et uurida vahemerelise kliimaga rohumaade koosluste väljasuremisvõlga. Samuti leidis ta aega, et tutvuda Eesti looduskaunite paikadega, osaleda edukalt suulise ettekandega IAVSi konverentsil ning küpsetada meile imemaitsvat tuunikalapirukat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2013 Maastike killustumine mõjutab ka tavalisi taimeliike

[img_assist|nid=211|title=Keskmine värihein (Briza media)|desc=|link=popup|align=right|width=174|height=261]Keskmine värihein (Briza media) on Eesti niitudel laialt levinud ja sagedane taim ning tõenäoliselt ainus kõrreline, mida tunnevad nägu- ja nimepidi ka mittebotaanikud. Hoolimata oma tavalisusest on niitude pindala vähenemine ning killustumine jätnud oma jälje ka selle kauni taime populatsioonidele. Mõõtes Saaremaa ja Muhu loopealsetel väriheina tunnuseid selgus, et maastikumuutuste tagajärjel vähenenud geneetiline mitmekesisus mõjutab isegi nende tavaliste taimede paljunemisedukust. Samal ajal on taimede kõrgus ja idanemisvõime seotud veel ajalooliste maastikumustritega, mis näitab, et kohanemine toimunud maastikumuutustega on alles pooleli ning millised saavad olema selle lõplikud mõjud väriheina populatsioonidele, seda me veel ei näe.

Takkis, K, Pärtel, M, Saar, L & Helm, A (2013) Extinction debt in a common grassland species: immediate and delayed responses of plant and population fitness. Plant Ecology 214: 953–963, DOI 10.1007/s11258-013-0221-y

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2013 Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli konverents

16.-17. mail toimus Tallinnas juba teine doktorantidele mõeldud (ja doktorantide poolt korraldatud) rahvusvaheline Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli konverents "Down to Earth". Meie doktorandid Argo, Liis ja Kersti osalesid konverentsil edukalt suuliste ettekannetega.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2013 Populatsioonibioloogia konverents Tartus

9.-11. mail toimus Tartus GfÖ populatsioonibioloogia sektsiooni konverents. Meie töörühm oli seal esindatud pea täies koosseisus - lisaks tegid doktorandid Krista ja Riin ka ettekanded ning Liina ja Liis esinesid postritega. Tegemist oli väga toreda konverentsiga ning kolm päeva olid täidetud huvitavate ettekannete ja aruteludega. Suur tänu konverentsi organiseerijatele!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2013 Jodi ja Meelise artikkel Oikoses toimetajate lemmik

[img_assist|nid=209|title=Toimetajate valik|desc=|link=popup|align=left|width=130|height=107]Maikuu Oikose väljaandes on toimetajate lemmikuks valitud Jodi ja Meelise artikkel liikide funktsionaalsest sarnasusest. Selles töös kasutavad nad varasemate eksperimentide meta-analüüsi uurimaks, kas invasiivsete liikide sarnasus taimekoosluse liikidele vähendab nende invasioonivõimet. Toimetajate välja valitud artiklid on kolme kuu jooksul vabalt kättesaadavad Oikose veebilehel. Vaata ka Oikose blogipostitust sellel teemal.

Price, JN and Pärtel, M (2013) Can limiting similarity increase invasion resistance? A meta-analysis of experimental studies. Oikos 122, 649-656.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2013 Uut ja põnevat väikeseskaalalise ja regionaalse liigirikkuse seosest!

Ökoloogiateaduses on aastaid arvatud, et tõendusmaterjal koosluste liikidega küllastatuse (species saturation) kohta on vähene. Robert Szava-Kovats, Argo Ronk ja Meelis Pärtel aga ilmutasid ajakirjas Ecology artikli, mis pööras senise konsensuse pea peale. Nimelt leidsid nad juba avaldatud töödes ilmunud väikeseskaalalise-regionaalse liigirikkuse andmestikke uudse metoodikaga analüüsides (vt. Szava-Kovats et al. 2012 Oikos), et vastupidiselt seniarvatule on koosluste liikidega küllastatus väga tavaline nähe. Selgus ka, et kolmandik vaatluse all olnud andmestikest näitas selgelt eristumatut mustrit. See paljastab, et väikeseskaalalise-regionaalse liigirikkuse suhe on mitmetahulisem kui seni arvatud.

Szava-Kovats, R., Ronk, A., Pärtel, M.(ilmumas) Pattern without bias: local-regional richness relationship revisited. Ecology.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2013 Makroökoloogia töörühma kevadseminar

[img_assist|nid=205|title=Makroökoloogia töörühm 2013|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=195]Meie töörühma kevadine seminar toimus 3.-4. aprillil Torupillitalus Viljandimaal. Kaks päeva olid täidetud suurepäraste ettekannete, värskete teadustulemuste ja uute ideedega.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2013 Nägemiseni, Inga

[img_assist|nid=81|title=Inga Hiiesalu|desc=|link=popup|align=right|width=154|height=174]Pärast edukat doktorantuuri ja doktoritöö kaitsmist taimede maa-aluse mitmekesisuse teemal jätkab Inga oma teadustööd järeldoktorantuuris Tšehhis. Inga töötab koos Jitka Klimešova ja teiste teadlastega Tšehhi Teadusakadeemia botaanika instituudis Třeboňis ning keskendub oma uurimistöös taimekoosluste maa-alustele mustritele ja protsessidele. Me soovime talle kõike paremat ja palju edu edasises uurimistöös ning jääme ootama tema külaskäike Tartusse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2013 Nägemiseni, Jodi

[img_assist|nid=206|title=Jodi Price|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=174]Meie töörühma liige Jodi Price lõpetas oma järeldoktorantuuri Tartu ülikoolis ning võtab vastu uued väljakutsed Lääne-Austraalia ülikoolis. Jodi veetis meie töörühmas kolm aastat, mille jooksul ta avaldas 13 teaduslikku artiklit! Lisaks on oodata veel mitmeid artikleid tema siinsest tööst. Austraalias jätkab Jodi taimekoosluste kokkupaneku reeglite uurimist, aga nüüd ökoloogilise taastamise vaatepunktist. Meil on kahju, et Jodi meie töörühmast lahkub, aga me teame, et ta on õnnelik olles tagasi Austraalias.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2013 Uus järeldoktorantuuri kandidaat makroökoloogia töörühmas

[img_assist|nid=203|title=Rob Lewis|desc=|link=popup|align=right|width=130|height=174]Meil on suur rõõm tervitada Rob Lewis't, meie töörühma uut liiget. Rob tegi oma doktoritöö Liverpooli ülikoolis Suurbritannias, uurides globaalsete muutuste mõju taimekooslustele ja –tunnustele erinevates aja- ja ruumiskaalades. Ta veedab meie töörühmas vähemalt pool aastat, aga me loodame, et ta jääb palju kauemaks.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2013 Taaskordne pöördumine loopealsete halva olukorra asjus

[img_assist|nid=204|title=Loopealne Üügu pangal - tüüpiline näide väärtuslikust, kuid kiiresti kadakavõsasse mattuvast loopealsest|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=195]Makroökoloogia töörühma teadlased koostasid koos teiste juhtivate spetsialistide ning looduskaitseühendustega juba teise ühise pöördumise keskkonnaministri poole, et juhtida tähelepanu kiiresti hävinevatele loopealsetele. Keskkonnaameti, teadlaste ning maahooldajate koostöös on valminud Euroopa Liidu LIFE+ programmi esitatav projekt 3000 hektari loopealsete taastamiseks. Vaatamata varasematele kokkulepetele keeldus aga Keskkonnaministeerium omalt poolt loopealsete päästmisele õlga alla panemast. Allakirjutanud soovivad ministrilt teada, miks ei soovita loopealsete taastamiseks kasutada EL-i toetust ning milliseid samme on sel juhul astutud, et peatada selle Eestile olulise kooslusetüübi hävimine. Täna on säilimiseks piisaval määral hooldatud vähem kui 2000 hektarit loopealseid, ülejäänud 8000 hektarit loopealseid on väga tugevalt kinni kasvanud ja lõpliku hävimise veerel. Loe pöördumist Pärandkoosluste Kaitse Ühingu lehelt. Vaata ka pöördumisega seotud pressiteadet ja järgnevat meediakajastust Eesti Rahvusringhäälingu uudisvoost, Saarte Häälest, Maalehest või kuula Vikerraadio uudist.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2013 Makroökoloogia konverents

Doktorant Riin Tamme esindas meie töörühma Saksamaa ökoloogiaühenduse iga-aastasel makroökoloogia konverentsil Göttingenis. Hoolimata ära jäetud ja hilinenud lendudest, jõudis Riin konverentsile ning tegi ettekande heterogeensuse-mitmekesisuse seosest globaalsel skaalal. Samuti oli tal võimalus kuulata põnevaid ettekandeid makroökoloogia teemal, tutvuda teiste makroökoloogidega ning plaanida edasist koostööd. Riinu toetas Maateaduste ja Ökoloogia doktorikool.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2013 Uus artikkel negatiivsest heterogeensuse-mitmekesisuse seosest

[img_assist|nid=207|title=Eksperiment - enne ja pärast|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=315]
Antonio Gazol koos Riinu, Jodi, Inga, Lauri ja Meelisega avaldasid ajakirjas Oecologia uue artikli negatiivsest heterogeensuse-mitmekesisuse seosest. Need on esimesed tulemused kasvuhoone eksperimendist, kus rohttaimi kasvatati homogeensetes ja heterogeensetes (laigulistes) mullatingimustes. Selles artiklis nad näitavad, kuidas väikeseskaalaline mulla toitainete laigulisus võib taimede liigilist mitmekesisust vähendada. Kui mullatingimused esinevad väikeste toitainetevaeste ja –rikaste laikudena, siis suuremad taimed saavad toitaineid kõikjalt kätte, mis suurendab biomassi ja maapealset ja maa-alust konkurentsi. Vaata ka fotogaleriid.

Gazol, A., Tamme, R., Price, J.N., Hiiesalu, I., Laanisto, L., Pärtel, M. (2013) A negative heterogeneity–diversity relationship found in experimental grassland communities. Oecologia 10.1007/s00442-013-2623-x
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar-Märts 2013 Külalised Tšehhist

Meie töörühma külastasid teadur Francesco de Bello ja järeldoktorant Ondřej Mudrák Lõuna-Boheemia Ülikoolist Tšehhis. Kahe nädala jooksul töötasid nad koos Meelise ja Jodiga ning uurisid tumedat elurikkust ja taimeliikide tunnuseid Saaremaa loopealsetel. Samuti leidsid nad aega, et nautida Eesti talvemõnusid (suusatamist ja sauna).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2013 BGSIMweb – biogeograafia “arvutimäng”

[img_assist|nid=201|title=Kus on suurim elurikkus?|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=131] BGSIMweb on prof. Meelis Pärteli poolt kirjutatud internetil põhinev simulatsioon biogeograafiliste protsesside mõistmiseks. BGSIMweb võimaldab luua saari ja mandreid, kontrollida liikide levimis- ning konkurentsivõimet ning uurida elurikkuse muutust ökoloogilises ja evolutsioonilises ajas. Simulatsioon on loodud biogeograafia kursuse jaoks ning esimesed katsetajad proovisid innukalt erinevaid stsenaariumeid.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2013 Liitusime Nutrient Network projektiga

Nutrient Network on projekt, mis ühendab teadlasi üle maailma ja mille eesmärgiks on uurida rohumaid globaalsel skaalal. Meelis ja Aveliina kogusid eelmise aasta suvel ühtse protokolli järgi andmeid ka kahelt Eesti alalt. Nüüdseks oleme selle ülemaailmse ettevõtmise uusimad liikmed. Me loodame panustada projekti ka tulevikus ning planeerime koostööd teiste projekti liikmetega.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2013 Saaremaa robirohi on tõepoolest Eesti endeem

[img_assist|nid=197|title=Saaremaa robirohi|desc=|link=popup|align=left|width=250|height=180]Teadusportaal Novaator kajastab meie lähedaste koostööpartnerite ja kaasautorite hiljutisi leide. Vanemteadur Tatjana Oja ja doktorant Tiina Talve leidsid robirohtusid geneetiliselt uurides, et senini kaheldava liigilise kuuluvusega Saaremaa robirohi on tõepoolest Viidumäe allikasoodes tekkinud ja vaid Eestile iseloomulik täiesti eraldiseisev liik. Vaata ka uudise meediakajastusi:
TÕESTATUD: Saaremaa robirohi on päris meie oma. Saarte Hääl 16.02.2013
Saaremaa robirohi. ERR raadiosaade LABOR 18.02.2013
Saaremaa robirohi: Eesti päris oma taim. Eesti Päevaleht 14.02.2013


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2013 Tšehhi doktorandi külaskäik

[img_assist|nid=196|title=Petr välitöödel Eesti looniitudel|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]
2012. aasta juunist kuni käesoleva aasta veebruarini veetis Erasmus-programmi tudengina meie töörühmas oma semestri Tšehhi Lõuna-Cechy ülikooli doktorant Petr Blažek. Petr tuli botaanika instituudist České Budějovice's, millega meil on juba pikka aega tihedad ja sõbralikud suhted. Eestis uuris Petr perekonda robirohi (Rhinanthus) kuuluvate liikide geneetilise mitmekesisuse seost keskkonnatingimuste ja maastikuparameetritega.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2013 Makroökoloogia töörühmas on uus teadur!

[img_assist|nid=194|title=Tsipe Aavik|desc=|link=popup|align=left|width=250|height=180]Makroökoloogia töörühmaga ühines seni pigem taimeökoloogia töörühmas tegev olnud Tsipe Aavik. Viimased kaks aastat on Tsipe veetnud järeldoktorantuuris Sveitsis, uurides niiduliikide geneetilist mitmekesisust. Edukas järeldoktorantuur hakkab lõppema ning uued teaduslikud väljakutsed võtab Tsipe vastu juba meie töörühmas, keskendudes maastikugeneetika suuna vedamisele. Tere tulemast, Tsipe!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2013 Välitööd Aafrikas

[img_assist|nid=208|title=Hypericum pseudohenryi - tulnukas Sani mäekurus|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]
Külm ja lumine jaanuar on suurepärane aeg välitöödeks lõunapoolkeral, näiteks Lõuna-Aafrikas Sani mäekurus (kõrgus 1500-2874 m). Jesse on seal välitöid teinud juba seitse aastat, uurides võõrliike ja nende levikut kõrgusgradiendil. Selle projekti raames töötab ta koos Prof. Mark Robertsoniga (Pretoria ülikool Lõuna-Aafrika vabariigis) ja Dr. Berndt Janse van Rensburgiga (Queenslandi ülikool Austraalias).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2013 Loopealsete taastamise projekt Saare- ja Hiiumaa ajakirjanduses

[img_assist|nid=195|title=Loopealsete parim hooldaja on lammas|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]
Eesti loopealsete olukord on loodusteadlastele kaua muret valmistanud. Eeloleval suvel on Keskkonnaametil ja Riigimetsa Majandamise Keskusel plaanis esitada taotlus Euroopa Liidu keskkonnaprojektide rahastamiseks mõeldud LIFE+ programmi, et taastada 3000 hektari ulatuses Eesti loopealseid. Meie töörühma liikmed on projekti nõustamisega tihedalt seotud ja hoiame kõigil arengutel silma peal. Projektitaotlus on saanud juba omajagu kõlapinda (vt. ka varasemaid uudiseid) ning aasta algus tõi mahuka kajastuse Hiiumaa ja Saaremaa ajalehtedes:

Looduskaitsjad küsivad maastike päästmiseks kaks miljonit eurot. Ain Lember, Saarte Hääl 05.01.2013
Loopealsete taastamise projekt Saare- ja Muhumaal. Saarte Hääl 05.01.2013
Kuidas on valitud taastatavad looalad? Aveliina Helm, Saarte Hääl 19.01.2013
Kas kadakad ja orhideed on ohus? Aveliina Helm, Saarte Hääl 12.01.2013----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------