Uudised 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detsember 2012 Konverents Austraalias

[img_assist|nid=187|title=Wilsons Promontory|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=195]Teadur Jodi Price ja doktorant Riin Tamme osalesid Austraalia Ökoloogiaühingu aastakonverentsil Melbourne’is. Riin esitas suulises ettekandes globaalsete välitööde tulemusi heterogeensuse-mitmekesisuse seosest, andes ülevaate ka Austraalias eelmisel aastal tehtud välitöödest. Jodi jätkas heterogeensuse teemadel ning esitas kasvuhooneeksperimendi tulemusi, kus ta uuris toitainete kättesaadavuse ja laigulisuse mõju koosluses olevate liikide tunnuste sarnasusele. Mõlemad ettekanded võeti väga hästi vastu ning kutsusid esile huvitavaid arutelusid ning edasise koostöö planeerimist. Jodi ja Riin külastasid ka Victoria üht kaunimat loodusparki (Wilsons Promontory), kus Riin nägi esimest korda vombatit, aga õnneks ei kohanud mürgist tiigermadu, millele Jodi peaaegu peale astus! Riinu sõitu finantseeris ESF DoRa tegevus 8.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2012 Metaanalüüs uurib taimekoosluste vastupanuvõimet funktsionaalselt sarnaste liikide invasioonile

Jodi Price ja Meelis Pärtel avaldasid ajakirjas Oikos artikli invasiooni uurivate eksperimentide metaanalüüsist. Selles artiklis uurivad Jodi ja Meelis, kas invasiivsete liikide funktsionaalne sarnasus taimekoosluse liikidele vähendab nende invasioonivõimet (kõrgema konkurentsi tõttu) nagu seni arvatud. Nad leidsid, et mõnel juhul taimeliikide sarnasus tõepoolest vähendab võõrliikide edukust, aga see tulemus ei kehti kõigi funktsionaalsete gruppide ega looduslikemas tingimustes teostatud eksperimentide puhul.

Price, JN and Pärtel, M (2012) Can limiting similarity increase invasion resistance? A meta-analysis of experimental studies. Oikos doi:10.1111/j.1600-0706.2012.00121.x----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2012 Töörühma sügisseminar Otepääl ja kootöö Francesco de Bello'ga

[img_assist|nid=184|title=Makroökoloogia töörühm 2012|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=141][img_assist|nid=186|title=Fra januneb uute teadmiste järgi|desc=|link=popup|align=left|width=152|height=175]Makroökoloogia töörühma sügisseminar toimus 31. okt kuni 1. nov Otepääl. Nagu tavaks saanud, tutvustasime ahjusooje tulemusi ja värskeid ideid. Meiega liitus Francesco de Bello Lõuna-Boheemia Ülikoolist Tšehhis, kes elavdas diskussioone ja jooksutas põnevaid analüüse. Francesco teeb tihedat koostööd Jodi Price'i ja Liina Saarega, kellega koos analüüsitakse alvaritelt pärinevat taimetunnuste andmestikku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2012 Inga Hiiesalu kaitses doktorikraadi!

[img_assist|nid=183|title=Inga kaitsmine|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]25. oktoobril kaitses Inga edukalt oma doktoritöö "Taimede maa-aluse mitmekesisuse ja kooseksisteerimise väikeseskaalalised seaduspärad niiduökosüsteemides". Inga juhendajateks olid Prof.Meelis Pärtel ja Prof. Scott D. Wilson Regina Ülikoolist (Kanada). Kaitsmisel oli oponendiks Prof. James F. Cahill Jr. Alberta Ülikoolist (Kanada). Palju õnne, kallis Inga!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2012 Prof. James F. Cahill Jr. külaskäik

[img_assist|nid=188|title=Prof. Cahill Eestiga tutvumas|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Professor James F. Cahill Jr. (Alberta ülikool Kanadas) külastas meie töörühma 24.-28. oktoobril. Prof. Cahill andis väga huvitava seminari taimekonkurentsi teemal ('A struggle of understanding: exploring plant competition using ecological and phylogenetic information') ning oponeeris Inga Hiiesalu doktoritööd. Ta jõudis ka kohtuda mitmete meie töörühma ning oskonna liikmetega, et arutleda ühiste teaduslike huvide teemadel. Vaata ka fotogaleriid prof. Cahilli külaskäigust.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2012 Tumedast elurikkusest kogumikus "Lehed ja tähed"

[img_assist|nid=182|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=240]Meelis Pärtel kirjutab LEHED JA TÄHED kuuendas raamatus tumedast elurikkusest. Meie planeedi looduse suurimaid müsteeriume on hiiglaslik elusolendite mitmekesisus – elurikkus. Loodusteadlasi on pikka aega paelunud küsimused elurikkuse jaotusest ja mehhanismidest, mis lubavad paljudel liikidel koos eksisteerida. Võib-olla on just rikastest ökosüsteemidest arusaamine võtmeks inimese püsimajäämisele? Selleks, et mõttekalt võrrelda elurikkust erinevates ökosüsteemides, on meil vaja teada neid liike, mis on hetkel puudu aga mis võiksid seal olla. Seda puuduvat elurikkuse osa oleme nimetanud tumedaks elurikkuseks.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2012 Loopealsete taastamine meedia tähelepanu all

Makroökoloogia töörühma liikmed on aastaid rõhutanud, et Eesti loopealsete taastamisega on väga kiire. Keskkonnaameti eestvedamisel ongi lõpuks valminud mahukas loopealsete taastamise projekt "LIFE to alvars". Kuigi projekt ei ole veel rahastust leidnud, tõusis loopealsete temaatika septembri viimasel nädalal ka ajakirjanduse veergudele. Kujunenud diskussiooni raames avaldasid Aveliina Helm ja Meelis Pärtel koos akadeemikute Martin Zobeli, Hans Trassi ja Urmas Kõljalaga artikli loopealsete kiire taastamise tungivast vajalikkusest. Loe Postimehes ilmunud artiklit "Seaduse musklid või avalik huvi?"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2012 Koosluseökoloogia kursus Soomes

Septembri alguses osalesid doktorandid Liis Kasari, Argo Ronk ja Krista Takkis Oulu Ülikoolis koosluseökoloogia kursusel “Issues in Diversity”. Kursuse viis läbi prof. Susan Harrison Kalifornia Ülikoolist USAs, kes tutvustas ligi kolmekümnele osalevale tudengile ja teadlasele mitmekesisuse mõõte, selle jaotamise põhimõtteid, ökoloogilisi seoseid, tekkepõhjuseid ja majanduslikku väärtust.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2012 Pille raamat "Minu Brasiilia" ja intervjuu Eesti Looduses

[img_assist|nid=177|title=|desc=|link=popup|align=right|width=173|height=260]Meie töörühma teadur Pille Gerhold avaldas hiljuti oma ilukirjandusliku debüüdi "Minu Brasiilia", kus ta kirjeldab väga haaravalt vihmamametsa elustikku uuriva järeldoktori juhtumusi sellel eksootilisel maal. Ajakiri "Eesti Loodus" tegi oma septembrinumbris Pillega põneva intervjuu, kus tuleb jutuks nii Brasiilia kui Tartu ja nii lehelõikajasipelgad kui makroökoloogia. Loe Helen Külviku intervjuud Pillega siit ja raamat "Minu Brasiilia" osta poest!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2012 Mongoolia ekspeditsioon

[img_assist|nid=178|title=Stepp Mongoolias|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Professor Meelis Pärtel ja doktorandid Inga Hiiesalu ja Riin Tamme koos taimeekspert Ülle Reieriga veetsid kaks nädalat ekspeditsioonil suuresti puutumata loodusega Mongoolias. Seal veedetud aja jooksul reisiti koos saksa ja mongoolia teadlaste ja tudengitega taigast põhjas Gobi kõrbesse lõunas. Vahepeale jäid laiuvad stepialad, kus tehti välitöid globaalse andmestiku tarvis, mida kasutab Jodi koosluste kokkupaneku reeglite avastamisel ning Riin heterogeensuse-mitmekesisuse seose uurimisel. Nad kogusid ka mükoriisaproove Taimeökoloogia töögrupi globaalse uuringu tarbeks. Ekspeditsiooni jooksul jõuti tutvuda ka selle suure maa ajaloo, kultuuri, toidu (hobuseliha!), ja liikluse eripäradega. Vaata ka fotosid.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2012 Välitööd loopealsetel

[img_assist|nid=176|title=Krista Takkis proovidega|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]Teadurid Jodi Price ja Antonio Gazol ning doktorandid Krista Takkis, Riin Tamme ja Liis Kasari tegid nädala välitöid Saaremaa ja Muhu loopealsetel, et koguda andmeid taimeliikide tunnuste kohta. Meie töörühmal on püsitransektid Saaremaa ja Muhu alvaritel, kus oleme kogunud liigirikkuse ning keskkonnatingimuste andmeid. Nüüd vaatab Jodi nendel aladel ka koosluste kokkupanekureegleid taimeliikide tunnuste järgi. Nädalasele välitöödele järgneb mitu kuud andmete analüüsi laboris, pärast mida on oodata huvitavaid tulemusi! Välitöödel olid suureks abiks Petr Blažek (doktorant Lõuna-Bohemia Ülikoolist, Tšehhis, kes veedab kuus kuud meie töörühmas) ning Jaime Uria Diez (külaline Navarra Ülikoolist Hispaanias). Vaata fotosid välitöödest.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2012 Interdistsiplinaarsed välitööd Saaremaal ja Muhus

[img_assist|nid=175|title=Georadar|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Doktorandid Krista Takkis ja Riin Tamme veetsid nädala Saaremaal tehes välitöid doktorikooli interdistsiplinaarse uurimisprojekti raames. Koostöös Tallinna ülikooli ökoloogia instituudi teadurite ja doktorantidega sõideti mööda Saaremaa alvareid ja kaardistati georadariga alvarite aluspõhja ning koguti õietolmuproove. Lisaks kaardistati rannajoont ja värviti kive lainetuse uurimise tarvis. Välitöid toetas Maateaduste ja ökoloogia doktorikool. Vaata fotosid välitöödest.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2012 Konverents Lõuna-Koreas

[img_assist|nid=174|title=Rahvatants Korea moodi |desc=|link=popup|align=right|width=260|height=196]
Juuli lõpus ja augusti alguses toimus Lõuna-Koreas Mokpos Rahvusvahelise Taimkatteteaduse Assotsiatsiooni (IAVS - International Association of Vegetation Science) aastakonverents. Meie töörühmast võtsid osa doktorandid Inga Hiiesalu, Riin Tamme ja Krista Takkis ning teadur Aveliina Helm. Nelja peale tegime 6 suulist ettekannet, leidsime mitmeid koostööpartnereid ning tegelesime hoolsalt 2013. aasta konverentsi reklaamimisega. Nimelt oleme järgmise aastakonverentsi korraldajateks juba meie ja konverents ise toimub 26-30 juunil 2013 Tartus! Vaata lähemalt siit!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuli 2012 Meelis Pärtel maailma enimtsiteeritud teadlaste hulgas

Vaid paarkümmend Eesti ülikoolide teadlast mahub omas valdkonnas ühe protsendi maailmas enim tsiteeritute hulka. Nende hulgas on ka meie töörühma juhataja professor Meelis Pärtel. See kinnitab, et meie tööd on teadusmaailmas hästi märgatud ja vastu võetud. Tänu tugevatele tegijatele on taimeteadused olnud juba mõnda aega Eesti teaduse lipulaevaks. Kahekümnest maailmas tsiteeritavuselt 1% hulka kuuluvast Eesti teadlasest tervelt kümme töötab just ökoloogia või botaanika-mükoloogia valdkonnas (Allik 03.08.2012 Sirp).
Loe ka: Postimees 23.97.2012----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuli 2012 Uus artikkel lahkab mikrofragmentatsiooni kontseptsiooni

Mikrofragmentatsiooni kontseptsioon areneb edasi ja paika ehk avaldatud on saanud selle järjekordne artiklikujuline ehituskivi. Esmakordselt 2010. aastal Tamme ja teiste artiklis mainitud mõttealgmest on kujunenud teooriale järjest enam sarnanev toorik, millel on nüüdsest olemas ka definitsioon: "Mikrofragmentatsioon on kooslusetasandil aset leidev protsess, mille käigus avaldab kasvukeskkonna heterogeensemaks muutumine läbi liikidele sobilike maalapikeste pindalalise vähenemise ja sellega kaasneva lokaalse isolatsiooni suurenemise elurikkusele negatiivset mõju." Teisisõnu ei pruugi suurem keskkonna heterogeensus igal mõeldaval juhul elurikkusele positiivselt mõjuda, nagu klassikalised ökoloogia teooriad seda siiani üsna üheselt mõista on andnud. Lisaks kontseptsiooni teoreetiliste aluste määratlemisele sisaldab käesolev artikkel ka esmaseid tõendeid mikrofragmentatsiooni toetuseks, mis leiti virtuaalsetest liikidest koosnevate koosluste simulatsioonide tulemusi analüüsides. Saadud tulemustest tõstatus mitu huvipakkuvat hüpoteesi, millele saab loodetavasti vastuseid juba niidult või vähemalt kasvuhoonest.

Lauri Laanisto, Riin Tamme, Inga Hiiesalu, Robert Szava-Kovats, Antonio Gazol ja Meelis Pärtel (2012) Microfragmentation concept explains non-positive environmental heterogeneity-diversity relationships. Oecologia. DOI: 10.1007/s00442-012-2398-5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2012 Välitööd Harjumaa looaladel

[img_assist|nid=172|title=|desc=|link=popup|align=left|width=200|height=150]Välitööde hooaeg on mürinal käima läinud. Krista, Liis ja töörühma vastne liige Peeter külastasid juuni lõpus Harjumaa loopealseid. Tallinna ümbruse loodude põhjal on Liina Saar juba kirjutanud artikli liikidest, mis aladelt on võrreldes 1923. aastast pärit inventuuriga kadunud (vt. artiklit siit). Nüüd soovime samadel aladel tuvastada, millised liigid on võrreldes varasemate inventuuridega muutunud lookooslustele levinud. Harjumaa laialdastest loopealsetest on tänaseks järel vaid fragmendid, neist mõned jäävad ka Tallinna linna piiridesse. Nii pärineb kõrvalolev pilt kunagiselt suurelt looalalt, millest täna läheb läbi Laagna tee ja kuhu on kerkinud Lasnamägi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 Välitööd Hispaania liigirikastel niitudel

[img_assist|nid=171|title=Välitööd Hispaanias|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]
Teadurid Jodi Price ja Antonio Gazol, ning doktorant Riin Tamme käisid välitöödel Hispaania põhjaosa liigirikastel rohumaadel. Navarra on huvitav regioon, mis asub vahemerilise ja parasvöötmelise taimkatte piiril ja seega on üks Hispaania liigirikkuse kuumaks kohaks, kust võib leida ligi 2600 taimeliiki. Välitööd on osa Jodi uurimisprojektist, mille käigus vaadeldakse koosluste kokkupanekureegleid ökoloogiliselt sarnastes kooslustes üle maailma. Nad leidsid välitööde käigus oma senise andmestiku liigirikkuse rekordi - 23 soontaime 10 x 10 cm suuruselt ruudukeselt. Ka Riin vaatab oma doktoritöös väikeseskaalalise heterogeensuse ja liigirikkuse vahelist seost globaalses skaalas. Hispaanias tehti koostööd Ricardo Ibáñez'i ja Jaime Uría'ga Navarra Ülikoolist. Ricardo oli suureks abiks kohelike taimeliikide määramisel ja Jaime hoolitses, et meie välitöölistel piisavalt kohvi ja head kõhutäit oleks. Vaata fotosid välitöödest.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 Uued liigirikkuse seosed tänu molekulaarsete meetodite rakendamisele

Meelis Pärtel and Inga Hiiesalu avaldasid koos Maarja Öpiku ja Scott Wilsoniga ülevaateartikli ajakirjas Functional Ecology. Artiklis antakse ülevaade sellest, kuidas DNA-põhiste meetodite kasutamine võiks muuta meie arusaama taimekoosluste liigirikkuse mustritest. Kui mõõta maa-alust taimede liigirikkust molekulaarsete meetodite abil, siis leiame ilmselt, et see on suurem kui maa peal, kuna taimed suudavad elada teatud aja ka maapealseid osi moodustamata ning juured ja risoomid katavad suurema ala kui võsud. Sellest lähtudes püstitasid autorid uusi hüpoteese maa-aluse liigirikuse seostest näiteks prooviala suurusega ning mullaviljakuse, häiringute ja heterogeensusega. Molekulaarsete meetodite kasutuselevõtt taimeökoloogilistes uuringutes võib aidata kirjeldada senisest erinevaid mustreid ning anda meile uut infot koosluste struktuurist ja funktsioneerimisest.

Pärtel, M., Hiiesalu, I., Öpik, M. & Wilson, S.D. (accepted) Belowground plant species richness: new insights from DNA-based methods. Functional Ecology.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 Riin Tamme külastas professor Fernando Maestre töörühma Hispaanias

[img_assist|nid=170|title=Riin Fernando Maestre töörühmaga|desc=|link=popup|align=left|width=240|height=170]Doktorant Riin Tamme veetis kolm kuud päikeselises Hispaanias Rey Juan Carlose ülikoolis. Professor Fernando Maestre juhitav töörühm tegeleb poolariidsete alade ökoloogia ja globaalse kliimamuutuse uurimisega. Prof. F. Maestre on üks juhtivaid teadlaseid ökosüsteemide funktsioneerimise alal ning on pikka aega tegelenud ka keskkonna heterogeensuse uurimisega (Riinu doktoritöö teema). Hispaanias oli Riinul võimalus tutvuda kõigi toredate inimestega töörühmas ja ülikoolis, õppida uusi meetodeid välitöödel ja laboratooriumis ning teha koostööd nii Prof. Fernando Maestre’ga, teiste töörühma liikmetega, aga ka Dr. Nicolas Gross'i ja Dr. Yoann Le Bagousse-Pinquet'ga Prantsusmaalt. Riinu toetas ESF DoRa programmi tegevus 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 Uus meetod aitab testida koosluste kokkupanekut mõjutavaid biootilisi tegureid

[img_assist|nid=168|title=Kuidas kooslust kokku pannakse?|desc=|link=popup|align=right|width=300|height=200]Jodi Price, Pille Gerhold ja Meelis Pärtel avaldasid koostöös Francesco de Belloga ajakirjas Ecology artikli, kus käsitletakse uudset funktsionaalse liigifondi kontseptsiooni. Autorid näitavad, et koosluste kokkupanekut määravaid biootilisi faktoreid on võimalik edukamalt lahti seletada, kui võetakse arvesse ka puuduvad liigid ehk nö tume elurikkus.

de Bello, F., Price, J.N., Münkemüller, T., Liira, J., Zobel, M., Thuiller, W., Gerhold, P., Götzenberger, L., Lavergne, S., Lepš, J.,Zobel, K. and Pärtel, M. (2012) Functional species pool framework to test for biotic effects on community assembly. Ecology (in press).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 Milline on Eesti elanike suhtumine pärandkooslustesse

Mais külastas töörühma hetkel Taanis töötav teadlane Martin Dallimer, kes plaanib Eesti elanike näitel uurida, kuidas inimesed suhtuvad maastike hooldusesse ning hindavad pärandkoosluste kaitse ja taastamise vajalikkust. Uurimus viiakse läbi paralleelselt kolmes riigis, Eestis, Poolas ja Taanis, ning makroökoloogia töörühm on siinseks koostööpartneriks.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2012 Doktorantide juhendatud õpilasuurimistööd konkurssidel edukad

Kolm meie töörühma doktorantide juhendatud õpilast osalesid edukalt märtsis ja aprillis toimunud õpilaste uurimistööde konkursidel. Merilyn Rang (Tartu Forseliuse Gümnaasium, 12 kl) osales konkursidel tööga „Kuue taimeliigi nõudlused erineva töötlusega aladel“ (juhendaja Riin Tamme), Liisi Sünd (Nõo Reaalgümnaasium, 11 kl) tööga „Loopealsete liigilise koosseisu ja kvaliteedi vahelised seosed“ (juhendaja Liina Saar) ja Henri Maalmann (Ülenurme Gümnaasium, 9. kl) tööga „Kahe sõrmkäpa kasvukohaeelistused ja nende võrdlus Tartu ümbruses“ (juhendajad Krista Takkis ja Margarita Mürk soontaimede süstemaatka töörühmast). Liisi Sünd sai Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil eripreemiana võimaluse osaleda „23. International Wildlife Research Week“ nädalast Šveitsi alpides 2012. aasta suvel. Henri Maalmann saavutas samal konkursil teise preemia ning Õpilate Keskkonnaalaste uurimistööde konkursil kolmanda koha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2012 Doktorikooli ja Keskkonnaameti kontaktseminar

[img_assist|nid=167|title=Haeska rannaniit, Matsalu RP|desc=|link=popup|align=left|width=300|height=200]Aprillis toimus Läänemaal Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli eestvedamisel kohtumine Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni esindajatega, kus meie töörühmast osalesid doktorandid Liis Kasari ja Krista Takkis. Kokkusaamise eesmärgiks oli infovahetus ja koostöö edendamine looduskaitsjate ja teadlaste vahel. Sai kuulata rohkeid põnevaid ettekandeid ning arutleda võimalike koostööprojektide ning kattuvate uuirmisküsimuste üle üle. Teisel päeval tehti tutvumisreis Matsalu rannaniitudele ning rahvuspargi keskusesse Penijõe mõisas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2012 Ilmus arvustus taimenimede andmebaasist

Makroökoloogia töörühma teadur Jesse Kalwij avaldas ajakirjas Journal of Vegetation Science arvustuse soontaimede nomenklatuuri andmebaasi "The Plant List" kohta. Arvustuses käsitletakse andmebaasi eeliseid ja puuduseid. Selle andmebaasi eesmärk on koguda uusimat infot taimeliikide süstemaatika ja nimetuste kohta. "The Plant List" on kasulik andmebaas igale taimeökoloogile ja süstemaatikule, kuna see on laialdane, kerge kasutada ja info hästi allalaetav.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2012 Eesti puisniit koos vihmametsadega liigirikkuse maailmarekordi omanik!

[img_assist|nid=165|title=Laelatu puisniit Lääne-Eestis on maailmarekordiomanik taimede väikseskaalalises liigirikkuses.|desc=|link=popup|align=right|width=350|height=190]Milline paik maailmas on kõige liigirikkam? Paljudel seostub kõrge liigirikkus troopilise vihmametsaga aga niisama lihtne see küsimus ei olegi. Analoogselt spordiga, kus eri distantsidel jagatakse esikohad välja erinevatele sportlastele, võib ka eri suurusega proovialadel olla erinevad rekordihoidjad. Meelis Pärtel koos kolleegidega (J. Bastow Wilson Uus-Meremaalt, Robert K. Peet USA-st ja Jürgen Dengler Saksamaalt) avaldasid ajakirjas Journal of Vegetation Science esimese ülevaate soontaimede liigirikkuse maailmarekorditest eri ruumiskaalades. Suurematel proovialadel kui 50 m2 olid rekordid tõesti Lõuna-Ameerika troopilistest vihmametsadest, aga väiksemas skaalas olid kõik rekordid niidetavatelt või karjatavatelt niitudelt Euroopast ja Argentiinast. Laelatu puisniit Lääne-Eestis hoiab maailmarekordit skaalades 10x10 cm (25 liiki) ja 20x20 cm (42 liiki). Kui vihmametsa elurikkust saab kaitsta inimpuutumatusega, siis Euroopa liigirikkad niidud vajavad kohest looduskaitse sekkumist põlise majandamise jätkamiseks ning taastamiseks.

Wilson. J,B. Peet. R, Dengler. J, Pärtel. M, 2012. Plant species richness: the world records. Journal of Vegetation Science DOI: 10.1111/j.1654-1103.2012.01400.x

Meediakajastused:

Science 335: 1423. News of the week. Grazed grasslands biodiverse, too.
National Geographic: Grasslands More Diverse Than Rain Forests — In Small Areas
ERR: Eesti puisniit on maailma taimerikkamaid paiku
Novaator: Eesti puisniit koos vihmametsadega liigirikkuse maailmarekordi omanik
ScienceShot: Grazed Grasslands Are Biodiversity Hot Spots
Wiley Press Room: European Grasslands Challenge Rainforests as the Most Species Rich Spaces on Earth
Kuula ka saateid Ilmaparandaja Kuku raadios ja Labor Vikerraadios

Blogosfäärist:
http://www.morganvegdynamics.blogspot.com/2012/03/world-record-plant-species-richness.html

Estonian Wooded Meadow Shares the World Record for Species Richness with Rain Forests

Tööst tehti ka kokkuvõte Estonian Air'i pardaajakirja:
http://www.botany.ut.ee/aveliina/files/Estonian_Air_magazine.pdf----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2012 Üle-euroopaline koostöö tolmeldajate ning putuktolmlejate taimede uurimiseks

[img_assist|nid=164|title=|desc=|link=popup|align=right|width=149|height=230]Töörühma teadur Aveliina Helm osaleb EL-i 7. raamprogrammi projektis akronüümiga STEP - Status and Trends of European Pollinators. Märtsi alguses peeti projekti aastakoosolekut Pisa linnas Itaalias. Paljude Euroopa ülikoolide teadlasi ühendava projekti eesmärgiks on uurida Euroopa tolmeldajate ning putuktolmlejate taimeliikide olukorda ning töötada välja meetodid tolmeldajate arvukuse ning liigirikkuse kahanemise peatamiseks.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2012 Külaskäik TTÜ Geoloogia Instituuti

Töörühma teadurid ja doktorandid külastasid Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi Pärastjääaja geoloogia osakonda. Tutvusime kummagi teadusrühma tööde ja tegemistega, otsisime kokkupuutepunkte ning plaanisime koostööd.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2012 Millised liigid on väljasuremisvõlaga niitudel kõige ohustatumad?

Doktorant Liina Saar avaldas [img_assist|nid=162|title=Endistel looaladel nüüd Tallinna linn|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=174]koos Krista Takkise, Meelis Pärteli ja Aveliina Helmiga ajakirjas Diversity and Distributions artikli kus uuriti, millised tunnused iseloomustavad killustumise ja pindalakao järel niidukooslustest kaduvaid liike. Leiti, et maastiku- ja keskkonnatingimuste muutumise tagajärjel oli Põhja-Eesti lookooslustest ühes väljasuremisvõla maksmisega kadunud ligi 30% loopealsetel ajalooliselt leidunud liikidest. Kaduvaid liike iseloomustasid mitmed elukäigutunnused ja tulemused näitavad, et Eesti niitudel, kus väljasuremisvõlg on veel maksmata, on kõige ohustatumad valgusnõudlikud, väikesekasvulised ja hea levimisvõimega kuid väikese konkurentsivõimega niiduliigid.
Saar, L., Takkis, K., Pärtel, M., Helm, A. (2012) Which plant traits predict species loss in calcareous grasslands with extinction debt? Diversity and Distributions. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1472-4642.2012.00885.x----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2012 Tume elurikkus Tšehhis uurimise all

Meelis Pärtel külastas Tšehhi Teaduste Akadeemia Botaanika instituuti Trebonis, kus Francesco de Bello oma kolleegidega just alustas suure projektiga tumeda elurikkuse uuringuteks funktsionaalsest aspektist (http://www.butbn.cas.cz/francesco/Webpage/Projects.html). Loodame selle projekti raames edukale koostööle!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2012 Tume elurikkus Eesti meedias

Tume elurikkus on meedias leidnud laialdast kajastamist: 9. veebruari Päevalehes kirjutas sellest Tiit Kändler (Ökoloogid mõõdavad rikka elu tumedat poolt), varem on teemast juttu olnud teadusuudiste portaalis Novaator (Mis on tume elurikkus?), Sirbi vahelehes Roheline Värav (Botaanikud avastasid tumeda elurikkuse) ja Vikerraadio saates Labor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2012 Maa-aluse ja maapealse taimekoosluse kokkupaneku reeglid on erinevad!

Jodi Price, Inga Hiiesalu, Pille Gerhold ja Meelis Pärtel avaldasid ajakirjas Ecology artikli, mis analüüsis taimede maa-aluse liigirikkuse mustreid. Leiti, et koosluse kokkupaneku reeglid erinevad maa all ja maa peal. Maapealset liigilist koosseisu mõjutab enim taimedevaheline konkurents, samas kui maa-alused kooslused on stabiilsemad ja liike mõjutavad peamiselt juhuslikud protsessid. Artiklis pakutakse välja hüpotees, mille kohaselt on maa-alune kooslus analoogne liigifondiga, sest liike justkui filtreeritakse maa-alusest "liigifondist" maa peale. See on esimene töö, mis otseselt võrdleb maapealseid ja maa-aluseid koosluste kokkupaneku reegleid ning saadud tulemustel on oluline roll koosluste kokkupaneku mehhanismide mõistmisel.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2012 Jesse Kalwij Lõuna-Aafrikas konverentsil ja välitöödel

[img_assist|nid=161|title=Vaade Sani Pass'ile|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]Jesse Kalwij esines Lõuna-Aafrika Vabariigis Pretorias Lõuna-Aafrika botaanikute 38. aastakonverentsil ettekandega võõrliikide ajalis-ruumilistest mustritest mägistes ökosüsteemides. Teadustöös vaadeldi nelja aasta jooksul üheaastaste liikide liikumist piki mäe nõlvu ja leiti, et võõrliigid liikusid kõrgematele aladele koguni 70 meetri võrra aastas. Sellise kiire invasiooni põhjuseks on tõenäoliselt nii häiringute mõju kui ka võõrliikide leviste arvukus. Konverentsi järel kutsus prof Mark P. Robertson Pretoria Ülikoolist Jesse samasse piirkonda välitöödele koguma andmeid järgmise publikatsiooni tarvis. Jesse külastas ka prof Steven L. Chown'i ja prof Melodie A. McGeoch'i Invasioonibioloogia keskusest Stellenboschis.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2012 Maa-alune mitmekesisus Kuku raadios

Meelis Pärtel rääkis 21. jaanuaril Kuku raadio saates "Ilmaparandaja" maa-alusest mitmekesisusest ja Inga värskest artiklist (vt. järgmine uudis). Kuula saadet siit----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detsember 2012 Konverents Austraalias

[img_assist|nid=187|title=Wilsons Promontory|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=195]Teadur Jodi Price ja doktorant Riin Tamme osalesid Austraalia Ökoloogiaühingu aastakonverentsil Melbourne’is. Riin esitas suulises ettekandes globaalsete välitööde tulemusi heterogeensuse-mitmekesisuse seosest, andes ülevaate ka Austraalias eelmisel aastal tehtud välitöödest. Jodi jätkas heterogeensuse teemadel ning esitas kasvuhooneeksperimendi tulemusi, kus ta uuris toitainete kättesaadavuse ja laigulisuse mõju koosluses olevate liikide tunnuste sarnasusele. Mõlemad ettekanded võeti väga hästi vastu ning kutsusid esile huvitavaid arutelusid ning edasise koostöö planeerimist. Jodi ja Riin külastasid ka Victoria üht kaunimat loodusparki (Wilsons Promontory), kus Riin nägi esimest korda vombatit, aga õnneks ei kohanud mürgist tiigermadu, millele Jodi peaaegu peale astus! Riinu sõitu finantseeris ESF DoRa tegevus 8.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2012 Metaanalüüs uurib taimekoosluste vastupanuvõimet funktsionaalselt sarnaste liikide invasioonile

Jodi Price ja Meelis Pärtel avaldasid ajakirjas Oikos artikli invasiooni uurivate eksperimentide metaanalüüsist. Selles artiklis uurivad Jodi ja Meelis, kas invasiivsete liikide funktsionaalne sarnasus taimekoosluse liikidele vähendab nende invasioonivõimet (kõrgema konkurentsi tõttu) nagu seni arvatud. Nad leidsid, et mõnel juhul taimeliikide sarnasus tõepoolest vähendab võõrliikide edukust, aga see tulemus ei kehti kõigi funktsionaalsete gruppide ega looduslikemas tingimustes teostatud eksperimentide puhul.

Price, JN and Pärtel, M (2012) Can limiting similarity increase invasion resistance? A meta-analysis of experimental studies. Oikos doi:10.1111/j.1600-0706.2012.00121.x----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2012 Töörühma sügisseminar Otepääl ja kootöö Francesco de Bello'ga

[img_assist|nid=184|title=Makroökoloogia töörühm 2012|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=141][img_assist|nid=186|title=Fra januneb uute teadmiste järgi|desc=|link=popup|align=left|width=152|height=175]Makroökoloogia töörühma sügisseminar toimus 31. okt kuni 1. nov Otepääl. Nagu tavaks saanud, tutvustasime ahjusooje tulemusi ja värskeid ideid. Meiega liitus Francesco de Bello Lõuna-Boheemia Ülikoolist Tšehhis, kes elavdas diskussioone ja jooksutas põnevaid analüüse. Francesco teeb tihedat koostööd Jodi Price'i ja Liina Saarega, kellega koos analüüsitakse alvaritelt pärinevat taimetunnuste andmestikku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2012 Inga Hiiesalu kaitses doktorikraadi!

[img_assist|nid=183|title=Inga kaitsmine|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]25. oktoobril kaitses Inga edukalt oma doktoritöö "Taimede maa-aluse mitmekesisuse ja kooseksisteerimise väikeseskaalalised seaduspärad niiduökosüsteemides". Inga juhendajateks olid Prof.Meelis Pärtel ja Prof. Scott D. Wilson Regina Ülikoolist (Kanada). Kaitsmisel oli oponendiks Prof. James F. Cahill Jr. Alberta Ülikoolist (Kanada). Palju õnne, kallis Inga!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2012 Prof. James F. Cahill Jr. külaskäik

[img_assist|nid=188|title=Prof. Cahill Eestiga tutvumas|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Professor James F. Cahill Jr. (Alberta ülikool Kanadas) külastas meie töörühma 24.-28. oktoobril. Prof. Cahill andis väga huvitava seminari taimekonkurentsi teemal ('A struggle of understanding: exploring plant competition using ecological and phylogenetic information') ning oponeeris Inga Hiiesalu doktoritööd. Ta jõudis ka kohtuda mitmete meie töörühma ning oskonna liikmetega, et arutleda ühiste teaduslike huvide teemadel. Vaata ka fotogaleriid prof. Cahilli külaskäigust.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2012 Tumedast elurikkusest kogumikus "Lehed ja tähed"

[img_assist|nid=182|title=|desc=|link=popup|align=right|width=150|height=240]Meelis Pärtel kirjutab LEHED JA TÄHED kuuendas raamatus tumedast elurikkusest. Meie planeedi looduse suurimaid müsteeriume on hiiglaslik elusolendite mitmekesisus – elurikkus. Loodusteadlasi on pikka aega paelunud küsimused elurikkuse jaotusest ja mehhanismidest, mis lubavad paljudel liikidel koos eksisteerida. Võib-olla on just rikastest ökosüsteemidest arusaamine võtmeks inimese püsimajäämisele? Selleks, et mõttekalt võrrelda elurikkust erinevates ökosüsteemides, on meil vaja teada neid liike, mis on hetkel puudu aga mis võiksid seal olla. Seda puuduvat elurikkuse osa oleme nimetanud tumedaks elurikkuseks.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2012 Loopealsete taastamine meedia tähelepanu all

Makroökoloogia töörühma liikmed on aastaid rõhutanud, et Eesti loopealsete taastamisega on väga kiire. Keskkonnaameti eestvedamisel ongi lõpuks valminud mahukas loopealsete taastamise projekt "LIFE to alvars". Kuigi projekt ei ole veel rahastust leidnud, tõusis loopealsete temaatika septembri viimasel nädalal ka ajakirjanduse veergudele. Kujunenud diskussiooni raames avaldasid Aveliina Helm ja Meelis Pärtel koos akadeemikute Martin Zobeli, Hans Trassi ja Urmas Kõljalaga artikli loopealsete kiire taastamise tungivast vajalikkusest. Loe Postimehes ilmunud artiklit "Seaduse musklid või avalik huvi?"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2012 Koosluseökoloogia kursus Soomes

Septembri alguses osalesid doktorandid Liis Kasari, Argo Ronk ja Krista Takkis Oulu Ülikoolis koosluseökoloogia kursusel “Issues in Diversity”. Kursuse viis läbi prof. Susan Harrison Kalifornia Ülikoolist USAs, kes tutvustas ligi kolmekümnele osalevale tudengile ja teadlasele mitmekesisuse mõõte, selle jaotamise põhimõtteid, ökoloogilisi seoseid, tekkepõhjuseid ja majanduslikku väärtust.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2012 Pille raamat "Minu Brasiilia" ja intervjuu Eesti Looduses

[img_assist|nid=177|title=|desc=|link=popup|align=right|width=173|height=260]Meie töörühma teadur Pille Gerhold avaldas hiljuti oma ilukirjandusliku debüüdi "Minu Brasiilia", kus ta kirjeldab väga haaravalt vihmamametsa elustikku uuriva järeldoktori juhtumusi sellel eksootilisel maal. Ajakiri "Eesti Loodus" tegi oma septembrinumbris Pillega põneva intervjuu, kus tuleb jutuks nii Brasiilia kui Tartu ja nii lehelõikajasipelgad kui makroökoloogia. Loe Helen Külviku intervjuud Pillega siit ja raamat "Minu Brasiilia" osta poest!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2012 Mongoolia ekspeditsioon

[img_assist|nid=178|title=Stepp Mongoolias|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Professor Meelis Pärtel ja doktorandid Inga Hiiesalu ja Riin Tamme koos taimeekspert Ülle Reieriga veetsid kaks nädalat ekspeditsioonil suuresti puutumata loodusega Mongoolias. Seal veedetud aja jooksul reisiti koos saksa ja mongoolia teadlaste ja tudengitega taigast põhjas Gobi kõrbesse lõunas. Vahepeale jäid laiuvad stepialad, kus tehti välitöid globaalse andmestiku tarvis, mida kasutab Jodi koosluste kokkupaneku reeglite avastamisel ning Riin heterogeensuse-mitmekesisuse seose uurimisel. Nad kogusid ka mükoriisaproove Taimeökoloogia töögrupi globaalse uuringu tarbeks. Ekspeditsiooni jooksul jõuti tutvuda ka selle suure maa ajaloo, kultuuri, toidu (hobuseliha!), ja liikluse eripäradega. Vaata ka fotosid.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2012 Välitööd loopealsetel

[img_assist|nid=176|title=Krista Takkis proovidega|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]Teadurid Jodi Price ja Antonio Gazol ning doktorandid Krista Takkis, Riin Tamme ja Liis Kasari tegid nädala välitöid Saaremaa ja Muhu loopealsetel, et koguda andmeid taimeliikide tunnuste kohta. Meie töörühmal on püsitransektid Saaremaa ja Muhu alvaritel, kus oleme kogunud liigirikkuse ning keskkonnatingimuste andmeid. Nüüd vaatab Jodi nendel aladel ka koosluste kokkupanekureegleid taimeliikide tunnuste järgi. Nädalasele välitöödele järgneb mitu kuud andmete analüüsi laboris, pärast mida on oodata huvitavaid tulemusi! Välitöödel olid suureks abiks Petr Blažek (doktorant Lõuna-Bohemia Ülikoolist, Tšehhis, kes veedab kuus kuud meie töörühmas) ning Jaime Uria Diez (külaline Navarra Ülikoolist Hispaanias). Vaata fotosid välitöödest.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2012 Interdistsiplinaarsed välitööd Saaremaal ja Muhus

[img_assist|nid=175|title=Georadar|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]Doktorandid Krista Takkis ja Riin Tamme veetsid nädala Saaremaal tehes välitöid doktorikooli interdistsiplinaarse uurimisprojekti raames. Koostöös Tallinna ülikooli ökoloogia instituudi teadurite ja doktorantidega sõideti mööda Saaremaa alvareid ja kaardistati georadariga alvarite aluspõhja ning koguti õietolmuproove. Lisaks kaardistati rannajoont ja värviti kive lainetuse uurimise tarvis. Välitöid toetas Maateaduste ja ökoloogia doktorikool. Vaata fotosid välitöödest.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2012 Konverents Lõuna-Koreas

[img_assist|nid=174|title=Rahvatants Korea moodi |desc=|link=popup|align=right|width=260|height=196]
Juuli lõpus ja augusti alguses toimus Lõuna-Koreas Mokpos Rahvusvahelise Taimkatteteaduse Assotsiatsiooni (IAVS - International Association of Vegetation Science) aastakonverents. Meie töörühmast võtsid osa doktorandid Inga Hiiesalu, Riin Tamme ja Krista Takkis ning teadur Aveliina Helm. Nelja peale tegime 6 suulist ettekannet, leidsime mitmeid koostööpartnereid ning tegelesime hoolsalt 2013. aasta konverentsi reklaamimisega. Nimelt oleme järgmise aastakonverentsi korraldajateks juba meie ja konverents ise toimub 26-30 juunil 2013 Tartus! Vaata lähemalt siit!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuli 2012 Meelis Pärtel maailma enimtsiteeritud teadlaste hulgas

Vaid paarkümmend Eesti ülikoolide teadlast mahub omas valdkonnas ühe protsendi maailmas enim tsiteeritute hulka. Nende hulgas on ka meie töörühma juhataja professor Meelis Pärtel. See kinnitab, et meie tööd on teadusmaailmas hästi märgatud ja vastu võetud. Tänu tugevatele tegijatele on taimeteadused olnud juba mõnda aega Eesti teaduse lipulaevaks. Kahekümnest maailmas tsiteeritavuselt 1% hulka kuuluvast Eesti teadlasest tervelt kümme töötab just ökoloogia või botaanika-mükoloogia valdkonnas (Allik 03.08.2012 Sirp).
Loe ka: Postimees 23.97.2012----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuli 2012 Uus artikkel lahkab mikrofragmentatsiooni kontseptsiooni

Mikrofragmentatsiooni kontseptsioon areneb edasi ja paika ehk avaldatud on saanud selle järjekordne artiklikujuline ehituskivi. Esmakordselt 2010. aastal Tamme ja teiste artiklis mainitud mõttealgmest on kujunenud teooriale järjest enam sarnanev toorik, millel on nüüdsest olemas ka definitsioon: "Mikrofragmentatsioon on kooslusetasandil aset leidev protsess, mille käigus avaldab kasvukeskkonna heterogeensemaks muutumine läbi liikidele sobilike maalapikeste pindalalise vähenemise ja sellega kaasneva lokaalse isolatsiooni suurenemise elurikkusele negatiivset mõju." Teisisõnu ei pruugi suurem keskkonna heterogeensus igal mõeldaval juhul elurikkusele positiivselt mõjuda, nagu klassikalised ökoloogia teooriad seda siiani üsna üheselt mõista on andnud. Lisaks kontseptsiooni teoreetiliste aluste määratlemisele sisaldab käesolev artikkel ka esmaseid tõendeid mikrofragmentatsiooni toetuseks, mis leiti virtuaalsetest liikidest koosnevate koosluste simulatsioonide tulemusi analüüsides. Saadud tulemustest tõstatus mitu huvipakkuvat hüpoteesi, millele saab loodetavasti vastuseid juba niidult või vähemalt kasvuhoonest.

Lauri Laanisto, Riin Tamme, Inga Hiiesalu, Robert Szava-Kovats, Antonio Gazol ja Meelis Pärtel (2012) Microfragmentation concept explains non-positive environmental heterogeneity-diversity relationships. Oecologia. DOI: 10.1007/s00442-012-2398-5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2012 Välitööd Harjumaa looaladel

[img_assist|nid=172|title=|desc=|link=popup|align=left|width=200|height=150]Välitööde hooaeg on mürinal käima läinud. Krista, Liis ja töörühma vastne liige Peeter külastasid juuni lõpus Harjumaa loopealseid. Tallinna ümbruse loodude põhjal on Liina Saar juba kirjutanud artikli liikidest, mis aladelt on võrreldes 1923. aastast pärit inventuuriga kadunud (vt. artiklit siit). Nüüd soovime samadel aladel tuvastada, millised liigid on võrreldes varasemate inventuuridega muutunud lookooslustele levinud. Harjumaa laialdastest loopealsetest on tänaseks järel vaid fragmendid, neist mõned jäävad ka Tallinna linna piiridesse. Nii pärineb kõrvalolev pilt kunagiselt suurelt looalalt, millest täna läheb läbi Laagna tee ja kuhu on kerkinud Lasnamägi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 Välitööd Hispaania liigirikastel niitudel

[img_assist|nid=171|title=Välitööd Hispaanias|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]
Teadurid Jodi Price ja Antonio Gazol, ning doktorant Riin Tamme käisid välitöödel Hispaania põhjaosa liigirikastel rohumaadel. Navarra on huvitav regioon, mis asub vahemerilise ja parasvöötmelise taimkatte piiril ja seega on üks Hispaania liigirikkuse kuumaks kohaks, kust võib leida ligi 2600 taimeliiki. Välitööd on osa Jodi uurimisprojektist, mille käigus vaadeldakse koosluste kokkupanekureegleid ökoloogiliselt sarnastes kooslustes üle maailma. Nad leidsid välitööde käigus oma senise andmestiku liigirikkuse rekordi - 23 soontaime 10 x 10 cm suuruselt ruudukeselt. Ka Riin vaatab oma doktoritöös väikeseskaalalise heterogeensuse ja liigirikkuse vahelist seost globaalses skaalas. Hispaanias tehti koostööd Ricardo Ibáñez'i ja Jaime Uría'ga Navarra Ülikoolist. Ricardo oli suureks abiks kohelike taimeliikide määramisel ja Jaime hoolitses, et meie välitöölistel piisavalt kohvi ja head kõhutäit oleks. Vaata fotosid välitöödest.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 Uued liigirikkuse seosed tänu molekulaarsete meetodite rakendamisele

Meelis Pärtel and Inga Hiiesalu avaldasid koos Maarja Öpiku ja Scott Wilsoniga ülevaateartikli ajakirjas Functional Ecology. Artiklis antakse ülevaade sellest, kuidas DNA-põhiste meetodite kasutamine võiks muuta meie arusaama taimekoosluste liigirikkuse mustritest. Kui mõõta maa-alust taimede liigirikkust molekulaarsete meetodite abil, siis leiame ilmselt, et see on suurem kui maa peal, kuna taimed suudavad elada teatud aja ka maapealseid osi moodustamata ning juured ja risoomid katavad suurema ala kui võsud. Sellest lähtudes püstitasid autorid uusi hüpoteese maa-aluse liigirikuse seostest näiteks prooviala suurusega ning mullaviljakuse, häiringute ja heterogeensusega. Molekulaarsete meetodite kasutuselevõtt taimeökoloogilistes uuringutes võib aidata kirjeldada senisest erinevaid mustreid ning anda meile uut infot koosluste struktuurist ja funktsioneerimisest.

Pärtel, M., Hiiesalu, I., Öpik, M. & Wilson, S.D. (accepted) Belowground plant species richness: new insights from DNA-based methods. Functional Ecology.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 Riin Tamme külastas professor Fernando Maestre töörühma Hispaanias

[img_assist|nid=170|title=Riin Fernando Maestre töörühmaga|desc=|link=popup|align=left|width=240|height=170]Doktorant Riin Tamme veetis kolm kuud päikeselises Hispaanias Rey Juan Carlose ülikoolis. Professor Fernando Maestre juhitav töörühm tegeleb poolariidsete alade ökoloogia ja globaalse kliimamuutuse uurimisega. Prof. F. Maestre on üks juhtivaid teadlaseid ökosüsteemide funktsioneerimise alal ning on pikka aega tegelenud ka keskkonna heterogeensuse uurimisega (Riinu doktoritöö teema). Hispaanias oli Riinul võimalus tutvuda kõigi toredate inimestega töörühmas ja ülikoolis, õppida uusi meetodeid välitöödel ja laboratooriumis ning teha koostööd nii Prof. Fernando Maestre’ga, teiste töörühma liikmetega, aga ka Dr. Nicolas Gross'i ja Dr. Yoann Le Bagousse-Pinquet'ga Prantsusmaalt. Riinu toetas ESF DoRa programmi tegevus 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 Uus meetod aitab testida koosluste kokkupanekut mõjutavaid biootilisi tegureid

[img_assist|nid=168|title=Kuidas kooslust kokku pannakse?|desc=|link=popup|align=right|width=300|height=200]Jodi Price, Pille Gerhold ja Meelis Pärtel avaldasid koostöös Francesco de Belloga ajakirjas Ecology artikli, kus käsitletakse uudset funktsionaalse liigifondi kontseptsiooni. Autorid näitavad, et koosluste kokkupanekut määravaid biootilisi faktoreid on võimalik edukamalt lahti seletada, kui võetakse arvesse ka puuduvad liigid ehk nö tume elurikkus.

de Bello, F., Price, J.N., Münkemüller, T., Liira, J., Zobel, M., Thuiller, W., Gerhold, P., Götzenberger, L., Lavergne, S., Lepš, J.,Zobel, K. and Pärtel, M. (2012) Functional species pool framework to test for biotic effects on community assembly. Ecology (in press).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai 2012 Milline on Eesti elanike suhtumine pärandkooslustesse

Mais külastas töörühma hetkel Taanis töötav teadlane Martin Dallimer, kes plaanib Eesti elanike näitel uurida, kuidas inimesed suhtuvad maastike hooldusesse ning hindavad pärandkoosluste kaitse ja taastamise vajalikkust. Uurimus viiakse läbi paralleelselt kolmes riigis, Eestis, Poolas ja Taanis, ning makroökoloogia töörühm on siinseks koostööpartneriks.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2012 Doktorantide juhendatud õpilasuurimistööd konkurssidel edukad

Kolm meie töörühma doktorantide juhendatud õpilast osalesid edukalt märtsis ja aprillis toimunud õpilaste uurimistööde konkursidel. Merilyn Rang (Tartu Forseliuse Gümnaasium, 12 kl) osales konkursidel tööga „Kuue taimeliigi nõudlused erineva töötlusega aladel“ (juhendaja Riin Tamme), Liisi Sünd (Nõo Reaalgümnaasium, 11 kl) tööga „Loopealsete liigilise koosseisu ja kvaliteedi vahelised seosed“ (juhendaja Liina Saar) ja Henri Maalmann (Ülenurme Gümnaasium, 9. kl) tööga „Kahe sõrmkäpa kasvukohaeelistused ja nende võrdlus Tartu ümbruses“ (juhendajad Krista Takkis ja Margarita Mürk soontaimede süstemaatka töörühmast). Liisi Sünd sai Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil eripreemiana võimaluse osaleda „23. International Wildlife Research Week“ nädalast Šveitsi alpides 2012. aasta suvel. Henri Maalmann saavutas samal konkursil teise preemia ning Õpilate Keskkonnaalaste uurimistööde konkursil kolmanda koha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2012 Doktorikooli ja Keskkonnaameti kontaktseminar

[img_assist|nid=167|title=Haeska rannaniit, Matsalu RP|desc=|link=popup|align=left|width=300|height=200]Aprillis toimus Läänemaal Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli eestvedamisel kohtumine Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni esindajatega, kus meie töörühmast osalesid doktorandid Liis Kasari ja Krista Takkis. Kokkusaamise eesmärgiks oli infovahetus ja koostöö edendamine looduskaitsjate ja teadlaste vahel. Sai kuulata rohkeid põnevaid ettekandeid ning arutleda võimalike koostööprojektide ning kattuvate uuirmisküsimuste üle üle. Teisel päeval tehti tutvumisreis Matsalu rannaniitudele ning rahvuspargi keskusesse Penijõe mõisas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2012 Ilmus arvustus taimenimede andmebaasist

Makroökoloogia töörühma teadur Jesse Kalwij avaldas ajakirjas Journal of Vegetation Science arvustuse soontaimede nomenklatuuri andmebaasi "The Plant List" kohta. Arvustuses käsitletakse andmebaasi eeliseid ja puuduseid. Selle andmebaasi eesmärk on koguda uusimat infot taimeliikide süstemaatika ja nimetuste kohta. "The Plant List" on kasulik andmebaas igale taimeökoloogile ja süstemaatikule, kuna see on laialdane, kerge kasutada ja info hästi allalaetav.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2012 Eesti puisniit koos vihmametsadega liigirikkuse maailmarekordi omanik!

[img_assist|nid=165|title=Laelatu puisniit Lääne-Eestis on maailmarekordiomanik taimede väikseskaalalises liigirikkuses.|desc=|link=popup|align=right|width=350|height=190]Milline paik maailmas on kõige liigirikkam? Paljudel seostub kõrge liigirikkus troopilise vihmametsaga aga niisama lihtne see küsimus ei olegi. Analoogselt spordiga, kus eri distantsidel jagatakse esikohad välja erinevatele sportlastele, võib ka eri suurusega proovialadel olla erinevad rekordihoidjad. Meelis Pärtel koos kolleegidega (J. Bastow Wilson Uus-Meremaalt, Robert K. Peet USA-st ja Jürgen Dengler Saksamaalt) avaldasid ajakirjas Journal of Vegetation Science esimese ülevaate soontaimede liigirikkuse maailmarekorditest eri ruumiskaalades. Suurematel proovialadel kui 50 m2 olid rekordid tõesti Lõuna-Ameerika troopilistest vihmametsadest, aga väiksemas skaalas olid kõik rekordid niidetavatelt või karjatavatelt niitudelt Euroopast ja Argentiinast. Laelatu puisniit Lääne-Eestis hoiab maailmarekordit skaalades 10x10 cm (25 liiki) ja 20x20 cm (42 liiki). Kui vihmametsa elurikkust saab kaitsta inimpuutumatusega, siis Euroopa liigirikkad niidud vajavad kohest looduskaitse sekkumist põlise majandamise jätkamiseks ning taastamiseks.

Wilson. J,B. Peet. R, Dengler. J, Pärtel. M, 2012. Plant species richness: the world records. Journal of Vegetation Science DOI: 10.1111/j.1654-1103.2012.01400.x

Meediakajastused:

Science 335: 1423. News of the week. Grazed grasslands biodiverse, too.
National Geographic: Grasslands More Diverse Than Rain Forests — In Small Areas
ERR: Eesti puisniit on maailma taimerikkamaid paiku
Novaator: Eesti puisniit koos vihmametsadega liigirikkuse maailmarekordi omanik
ScienceShot: Grazed Grasslands Are Biodiversity Hot Spots
Wiley Press Room: European Grasslands Challenge Rainforests as the Most Species Rich Spaces on Earth
Kuula ka saateid Ilmaparandaja Kuku raadios ja Labor Vikerraadios

Blogosfäärist:
http://www.morganvegdynamics.blogspot.com/2012/03/world-record-plant-species-richness.html

Estonian Wooded Meadow Shares the World Record for Species Richness with Rain Forests

Tööst tehti ka kokkuvõte Estonian Air'i pardaajakirja:
http://www.botany.ut.ee/aveliina/files/Estonian_Air_magazine.pdf----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2012 Üle-euroopaline koostöö tolmeldajate ning putuktolmlejate taimede uurimiseks

[img_assist|nid=164|title=|desc=|link=popup|align=right|width=149|height=230]Töörühma teadur Aveliina Helm osaleb EL-i 7. raamprogrammi projektis akronüümiga STEP - Status and Trends of European Pollinators. Märtsi alguses peeti projekti aastakoosolekut Pisa linnas Itaalias. Paljude Euroopa ülikoolide teadlasi ühendava projekti eesmärgiks on uurida Euroopa tolmeldajate ning putuktolmlejate taimeliikide olukorda ning töötada välja meetodid tolmeldajate arvukuse ning liigirikkuse kahanemise peatamiseks.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2012 Külaskäik TTÜ Geoloogia Instituuti

Töörühma teadurid ja doktorandid külastasid Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi Pärastjääaja geoloogia osakonda. Tutvusime kummagi teadusrühma tööde ja tegemistega, otsisime kokkupuutepunkte ning plaanisime koostööd.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2012 Millised liigid on väljasuremisvõlaga niitudel kõige ohustatumad?

Doktorant Liina Saar avaldas [img_assist|nid=162|title=Endistel looaladel nüüd Tallinna linn|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=174]koos Krista Takkise, Meelis Pärteli ja Aveliina Helmiga ajakirjas Diversity and Distributions artikli kus uuriti, millised tunnused iseloomustavad killustumise ja pindalakao järel niidukooslustest kaduvaid liike. Leiti, et maastiku- ja keskkonnatingimuste muutumise tagajärjel oli Põhja-Eesti lookooslustest ühes väljasuremisvõla maksmisega kadunud ligi 30% loopealsetel ajalooliselt leidunud liikidest. Kaduvaid liike iseloomustasid mitmed elukäigutunnused ja tulemused näitavad, et Eesti niitudel, kus väljasuremisvõlg on veel maksmata, on kõige ohustatumad valgusnõudlikud, väikesekasvulised ja hea levimisvõimega kuid väikese konkurentsivõimega niiduliigid.
Saar, L., Takkis, K., Pärtel, M., Helm, A. (2012) Which plant traits predict species loss in calcareous grasslands with extinction debt? Diversity and Distributions. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1472-4642.2012.00885.x----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2012 Tume elurikkus Tšehhis uurimise all

Meelis Pärtel külastas Tšehhi Teaduste Akadeemia Botaanika instituuti Trebonis, kus Francesco de Bello oma kolleegidega just alustas suure projektiga tumeda elurikkuse uuringuteks funktsionaalsest aspektist (http://www.butbn.cas.cz/francesco/Webpage/Projects.html). Loodame selle projekti raames edukale koostööle!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar 2012 Tume elurikkus Eesti meedias

Tume elurikkus on meedias leidnud laialdast kajastamist: 9. veebruari Päevalehes kirjutas sellest Tiit Kändler (Ökoloogid mõõdavad rikka elu tumedat poolt), varem on teemast juttu olnud teadusuudiste portaalis Novaator (Mis on tume elurikkus?), Sirbi vahelehes Roheline Värav (Botaanikud avastasid tumeda elurikkuse) ja Vikerraadio saates Labor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2012 Maa-aluse ja maapealse taimekoosluse kokkupaneku reeglid on erinevad!

Jodi Price, Inga Hiiesalu, Pille Gerhold ja Meelis Pärtel avaldasid ajakirjas Ecology artikli, mis analüüsis taimede maa-aluse liigirikkuse mustreid. Leiti, et koosluse kokkupaneku reeglid erinevad maa all ja maa peal. Maapealset liigilist koosseisu mõjutab enim taimedevaheline konkurents, samas kui maa-alused kooslused on stabiilsemad ja liike mõjutavad peamiselt juhuslikud protsessid. Artiklis pakutakse välja hüpotees, mille kohaselt on maa-alune kooslus analoogne liigifondiga, sest liike justkui filtreeritakse maa-alusest "liigifondist" maa peale. See on esimene töö, mis otseselt võrdleb maapealseid ja maa-aluseid koosluste kokkupaneku reegleid ning saadud tulemustel on oluline roll koosluste kokkupaneku mehhanismide mõistmisel.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2012 Jesse Kalwij Lõuna-Aafrikas konverentsil ja välitöödel

[img_assist|nid=161|title=Vaade Sani Pass'ile|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=173]Jesse Kalwij esines Lõuna-Aafrika Vabariigis Pretorias Lõuna-Aafrika botaanikute 38. aastakonverentsil ettekandega võõrliikide ajalis-ruumilistest mustritest mägistes ökosüsteemides. Teadustöös vaadeldi nelja aasta jooksul üheaastaste liikide liikumist piki mäe nõlvu ja leiti, et võõrliigid liikusid kõrgematele aladele koguni 70 meetri võrra aastas. Sellise kiire invasiooni põhjuseks on tõenäoliselt nii häiringute mõju kui ka võõrliikide leviste arvukus. Konverentsi järel kutsus prof Mark P. Robertson Pretoria Ülikoolist Jesse samasse piirkonda välitöödele koguma andmeid järgmise publikatsiooni tarvis. Jesse külastas ka prof Steven L. Chown'i ja prof Melodie A. McGeoch'i Invasioonibioloogia keskusest Stellenboschis.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2012 Maa-alune mitmekesisus Kuku raadios

Meelis Pärtel rääkis 21. jaanuaril Kuku raadio saates "Ilmaparandaja" maa-alusest mitmekesisusest ja Inga värskest artiklist (vt. järgmine uudis). Kuula saadet siit----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------