Uudised 2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detsember 2010 Palju õnne, Riin!

Riin Tamme magistritöö pälvis haridus- ja teadusministeeriumi üliõpilaste teadustööde konkursil esimese preemia!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2010 Makroökoloogia töörühma seminar

MÖ töörühma igasügisene seminar toimus 11.-12. novembril Setumaal. Sel aastal pidasime teaduslikke ettekandeid mõlemal päeval, sekka arutelusid, üldist sotsialiseerumist ja jalutuskäike ümbruskonnas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2010 Saabus uus järeldoktor Antonio Gazol ja väljasõit Saaremaale

Meie töörühmaga liitus järeldoktor Antonio Gazol Hispaaniast. Antonio uurimisteemaks on heterogeensuse ja biootiliste protsesside mõju taimekoosluste mustritele. Kuna oma välitööd plaanib ta teha loopealsetel oli see ajendiks külastada olemasolevaid uurimisalasid Saaremaa ja Muhu loopealsetel. Uurimisalad avaldasid erilist muljet meie kahele kaasasolnud rahvusvahelisele teadurile, kes tulid Eestisse uurimaks taimekoosluste mustreid Eesti alvaritel. Pettumust aga valmistas kinnikasvanud loopealsete suur hulk ja ulatus. Need kõrge loodusväärtusega kooslused vajavad säilimiseks kiiret tegutsemist. Vaata galeriid: [node:128]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2010 Mahukad välitööd Saaremaa ja Muhu loopealsetel

Augustis oli suur osa meie töörühmast hõivatud töömahukate välitöödega Saaremaa ja Muhu loopealsetel. Kokku osales välitöödel kolme nädala jooksul 11 inimest, kes kõik said lisaks heale ülevaatele Saaremaa loopealsete seisust, veeta toredaid õhtuid Saaremaa kenamates kohtades. Turismile kulus ka üks päev - siis kui auto katki oli. Välitöödel sai Saaremaa loopealsed varustatud püsiruutudega pikaajalisteks vaatlusteks, koguti rohkelt andmestikku loopealsete mullatingimuste, kadakakatvuse ja liigirikkuse kohta. Eelkõige keskendusid aga välitööd loopealsete taimepopulatsioonide tänase seisundi kohta materjali kogumisele. Vaata galeriid: [node:127]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2010 Ekskursioon Hiiumaa väikesaartele

10.-12. juunil 2010 oli alvareid uurivatel töörühma liikmetel võimalus tutvuda Hiiumaa laidude kaitsealaga ning kohalike loopealsete ja rannaniitudega. Elle Roosaluste ja Martin Zobeli asjatundlikul juhendamisel vaimustusime varasuvisest floorast ja faunast. Külastasime Sarve ja Kassari poolsaart, Salinõmme soolakut ja Hanikatsi laidu, mida ilmestavad omanäolised, kuid kadumisohus olevad pärandkooslused. Vaata galeriid.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2010 53. IAVS'i koosolek Mehhikos

Töörühma doktorant Inga Hiiesalu osales suulise ettekandega Rahvusvahelise Taimkatte Assotsiatsiooni aastakoosolekul Ensenadas, Mehhikos. Sõitu finantseeris Kristjan Jaagu stipendium. Koos mõnede teiste meie osakonna kolleegidega kogesime harvaesinevat "El Nino" aastat. Konverentsi eel-ekskursioonil Lõuna-Kalifornias käisime Mojave ja Sonora kõrbes, sealsed taimed õitsesid harukordselt intensiivselt. Kahjuks ei saanud mitmed töörühmaliikmed Islandi tuhapilve tõttu konverentsiga liituda. Vaata galeriid [node:134]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2010 Ilmunud on uus artikkel ruumilise heterogeensuse uurimissuunalt

Me uurisime keskkonna heterogeensuse ja liigilise mitmekesisuse seost erinevates ruumiskaalades. Levinud on arvamus, et heterogeenses keskkonnas on rohkem liike kui homogeenses keskkonnas ning seda seletatakse eelkõige niš¡iteooriaga. Kasutades aga varem ilmunud heterogeensuse-mitmekesisuse töid meta-analüüsis, leidsime, et väikesel skaalal on heterogeensuse-mitmekesisuse seos sageli negatiivne. Pakume välja ka kolm uut teooriat seletamaks nii positiivset kui ka negatiivset heterogeensuse-mitmekesisuse seost.
Tamme, R., Hiiesalu, I., Laanisto, L., Szava-Kovats, R., Pärtel, M. 2010. Environmental heterogeneity, species diversity and co-existence at different spatial scales. Journal Of Vegetation Science 21: 796-801.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detsember 2010 Palju õnne, Riin!

Riin Tamme magistritöö pälvis haridus- ja teadusministeeriumi üliõpilaste teadustööde konkursil esimese preemia!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2010 Makroökoloogia töörühma seminar

MÖ töörühma igasügisene seminar toimus 11.-12. novembril Setumaal. Sel aastal pidasime teaduslikke ettekandeid mõlemal päeval, sekka arutelusid, üldist sotsialiseerumist ja jalutuskäike ümbruskonnas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2010 Saabus uus järeldoktor Antonio Gazol ja väljasõit Saaremaale

Meie töörühmaga liitus järeldoktor Antonio Gazol Hispaaniast. Antonio uurimisteemaks on heterogeensuse ja biootiliste protsesside mõju taimekoosluste mustritele. Kuna oma välitööd plaanib ta teha loopealsetel oli see ajendiks külastada olemasolevaid uurimisalasid Saaremaa ja Muhu loopealsetel. Uurimisalad avaldasid erilist muljet meie kahele kaasasolnud rahvusvahelisele teadurile, kes tulid Eestisse uurimaks taimekoosluste mustreid Eesti alvaritel. Pettumust aga valmistas kinnikasvanud loopealsete suur hulk ja ulatus. Need kõrge loodusväärtusega kooslused vajavad säilimiseks kiiret tegutsemist. Vaata galeriid: [node:128]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2010 Mahukad välitööd Saaremaa ja Muhu loopealsetel

Augustis oli suur osa meie töörühmast hõivatud töömahukate välitöödega Saaremaa ja Muhu loopealsetel. Kokku osales välitöödel kolme nädala jooksul 11 inimest, kes kõik said lisaks heale ülevaatele Saaremaa loopealsete seisust, veeta toredaid õhtuid Saaremaa kenamates kohtades. Turismile kulus ka üks päev - siis kui auto katki oli. Välitöödel sai Saaremaa loopealsed varustatud püsiruutudega pikaajalisteks vaatlusteks, koguti rohkelt andmestikku loopealsete mullatingimuste, kadakakatvuse ja liigirikkuse kohta. Eelkõige keskendusid aga välitööd loopealsete taimepopulatsioonide tänase seisundi kohta materjali kogumisele. Vaata galeriid: [node:127]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni 2010 Ekskursioon Hiiumaa väikesaartele

10.-12. juunil 2010 oli alvareid uurivatel töörühma liikmetel võimalus tutvuda Hiiumaa laidude kaitsealaga ning kohalike loopealsete ja rannaniitudega. Elle Roosaluste ja Martin Zobeli asjatundlikul juhendamisel vaimustusime varasuvisest floorast ja faunast. Külastasime Sarve ja Kassari poolsaart, Salinõmme soolakut ja Hanikatsi laidu, mida ilmestavad omanäolised, kuid kadumisohus olevad pärandkooslused. Vaata galeriid.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2010 53. IAVS'i koosolek Mehhikos

Töörühma doktorant Inga Hiiesalu osales suulise ettekandega Rahvusvahelise Taimkatte Assotsiatsiooni aastakoosolekul Ensenadas, Mehhikos. Sõitu finantseeris Kristjan Jaagu stipendium. Koos mõnede teiste meie osakonna kolleegidega kogesime harvaesinevat "El Nino" aastat. Konverentsi eel-ekskursioonil Lõuna-Kalifornias käisime Mojave ja Sonora kõrbes, sealsed taimed õitsesid harukordselt intensiivselt. Kahjuks ei saanud mitmed töörühmaliikmed Islandi tuhapilve tõttu konverentsiga liituda. Vaata galeriid [node:134]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Märts 2010 Ilmunud on uus artikkel ruumilise heterogeensuse uurimissuunalt

Me uurisime keskkonna heterogeensuse ja liigilise mitmekesisuse seost erinevates ruumiskaalades. Levinud on arvamus, et heterogeenses keskkonnas on rohkem liike kui homogeenses keskkonnas ning seda seletatakse eelkõige niš¡iteooriaga. Kasutades aga varem ilmunud heterogeensuse-mitmekesisuse töid meta-analüüsis, leidsime, et väikesel skaalal on heterogeensuse-mitmekesisuse seos sageli negatiivne. Pakume välja ka kolm uut teooriat seletamaks nii positiivset kui ka negatiivset heterogeensuse-mitmekesisuse seost.
Tamme, R., Hiiesalu, I., Laanisto, L., Szava-Kovats, R., Pärtel, M. 2010. Environmental heterogeneity, species diversity and co-existence at different spatial scales. Journal Of Vegetation Science 21: 796-801.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------