Tsipe Aavik

Dr. Tsipe Aavik
teadur
tsipe.aavik[at]ut.ee

Minu uurimistöö keskmes on põllumajandusmaastike taimkatte nii liigiline kui geneetiline mitmekesisus ning seda mõjutavad tegurid. Varasemas uurimistöös keskendusin põllumajandusmaastikes leiduvate väikesepinnaliste looduslike ja pool-looduslike maastikuelementide taimestiku uurimisele. Eeskätt huvitas mind see, kuidas on nende maastikuelementide taimestiku liigirikkust ja koosseisu mõjutanud maakasutuse intensiivsus ning maastiku struktuur. Lisaks uurin geneetiliste meetoditega, kuidas mõjutab killustunud maastike ruumiline struktuur pool-looduslike koosluste taimepopulatsioonide geneetilist mitmekesisust ning populatsioonide vahelist funktsionaalset sidusust. Samuti pakuvad mulle huvi mitmed looduskaitsegeneetikaga seotud küsimused, iseäranis see, kuidas mõjutab seemnefirmade poolt toodetud standardkülvisegude kasutamine koosluste liigilise mitmekesisuse taastamisel taimepopulatsioonide geneetilist mitmekesisust ning sellest tulenevat kohasust.

Dr. Tsipe Aavik
teadur
tsipe.aavik[at]ut.ee

Minu uurimistöö keskmes on põllumajandusmaastike taimkatte nii liigiline kui geneetiline mitmekesisus ning seda mõjutavad tegurid. Varasemas uurimistöös keskendusin põllumajandusmaastikes leiduvate väikesepinnaliste looduslike ja pool-looduslike maastikuelementide taimestiku uurimisele. Eeskätt huvitas mind see, kuidas on nende maastikuelementide taimestiku liigirikkust ja koosseisu mõjutanud maakasutuse intensiivsus ning maastiku struktuur. Lisaks uurin geneetiliste meetoditega, kuidas mõjutab killustunud maastike ruumiline struktuur pool-looduslike koosluste taimepopulatsioonide geneetilist mitmekesisust ning populatsioonide vahelist funktsionaalset sidusust. Samuti pakuvad mulle huvi mitmed looduskaitsegeneetikaga seotud küsimused, iseäranis see, kuidas mõjutab seemnefirmade poolt toodetud standardkülvisegude kasutamine koosluste liigilise mitmekesisuse taastamisel taimepopulatsioonide geneetilist mitmekesisust ning sellest tulenevat kohasust.