Töörühma artikkel Nature ajakirja esikaanel

30.09.2021

Meie töörühma liikmed Carlos, Riin, Aurele ja Meelis avaldasid artikli selle nädala Nature ajakirjas! Uurimistöö tehti koostöös taimeökoloogia töögrupi teadlastega (Guillermo Bueno, Mari Moora ja Martin Zobel), maastike elurikkuse töörühma teadlasega (Sabrina Träger, kes hiljuti alustas tööd Saksamaal) ning kolleegidega Argentiinast (Sandra Díaz) ja Kanadast (Alison Munson). Nad uurisid 39 260 taimeliigi maapealseid tunnuseid ja 2050 liigi peenjuurte andmeid, et välja selgitada tunnuste omavahelised seosed. Selgus, et maapealsed taimeosad ja peenjuured on justkui erinevad maailmad. Meile nähtav tunnuste komplekt – lehed, varred, seemned – ütlevad väga vähe taime peenjuurte kohta ja vastupidi. Samuti leidsid teadlased, et maa-aluste taimetunnuste mitmekesisus on palju väiksem kui maapealsete tunnuste varieeruvus. Uuring annab terviklikuma pildi kogu taimest, et paremini mõista, millised tunnused või tunnuste komplektid mõjutavad taimede kasvukeskkonnaga kohastumist.

Carmona, C.P., Bueno, C.G., Toussaint, A., Träger, S., Díaz, S., Moora, M., Munson, A.D., Pärtel, M., Zobel, M., & Tamme, R. 2021. Fine-root traits in the global spectrum of plant form and function. Nature 597: 683–687.

Kaanepilt: Luís Gustavo Barretto Rodrigues