Me korraldasime 5. mail virtuaalse ühepäevase konverentsi kõigile DarkDivNet liimetele, et tutvustada võrgustiku andmete esimesi tulemusi ning tulevikuplaane. Värskeid uurimustulemusi tutvustasid DarkDivNet juhtkomitee liikmed Meelis, Carlos ja Riin ning DarkDivNet lisaprojektide juhid Miriam Muñoz-Rojas (SOIL-DarkDivNet) ja Lotte Korell (SEED-DarkDivNet). Lisaks teaduslikule arutelule kogunesime pauside ajal wonder.me virtuaalses keskkonnas, et sõprade-kolleegidega jutustada. Meie algatatud DarkDivNet projekt edeneb väga hästi ning meile on juba saadetud andmeid ~100 piirkonnast üle maailma!

Ilmunud on uus DarkDivNet projekti uudiskiri! Meie globaalse projekti raames on juba uuritud 100 ala üle maailma, aga me ootame projekti veel osalejaid, kes soovivad uurida taimede tumedat elurikkust. Uudiskirjas anname ka ülevaate hiljuti ilmunud tumeda elurikkuse määramise R paketist ning DarkDivNet lisaprojektidest, SOIL-DarkDivNet ja SEED-DarkDivNet.