Slendy osales INTECOL konverentsil Šveitsis

19.09.2022

28. august - 2. september toimus Genovas (Šveits) rahvusvahelise ökoloogiaühingu (IntEcol) iga-aastane konverents. Meie töörühmast osales konverentsil Slendy, kes tegi ettekande puittaimede veevahetuse tunnustest Colombia troopika kuivades metsades. Seda põnevat teemat uuris Slendy oma praktika ajal Colombias, mida toetas Dora Plus.