Ruumilise heterogeensuse uurimissuund

Ruumilise heterogeensuse uurimisega tegelevad töörühmas professor Meelis Pärtel, teadurid Robert Szava-Kovats, Lauri Laanisto ja Antonio Gazol, doktorandid Inga Hiiesalu ja Riin Tamme. Uurime, kuidas keskkonna ruumiline heterogeensus mõjutab taimeliikide kooseksisteerimist ja mitmekesisust. Eelkõige pöörame tähelepanu väikesele ruumiskaalale, mis mõjutab taimeisendeid ja nende kooseksisteerimist kõige enam. Oma töös kasutame kolme lähenemist: 1) metaanalüüsi meetodeid kasutades uurime juba avaldatud andmestikke; 2) analüüsime välitöödel kogutud ruumilise heterogeensuse ning maapealse ja maa-aluse liigirikkuse andmeid; 3) uurime taimekoosluse dünaamikat ruumiliselt heterogeenses keskkonnas arvutisimulatsioonide abil. Selgitame välja, mis põhjustab keskkonna ruumilise heterogeensuse ja taimede mitmekesisuse seose varieerumist ning pakume lisaks klassikalise nišiteooriale uusi lähenemisnurki, mis aitaksid selgitada nii positiivseid kui ka negatiivseid seoseid.

Valitud publikatsioone:

Gazol, A., Tamme, R., Price, J.N., Hiiesalu, I., Laanisto, L., Pärtel, M. (2013) A negative heterogeneity–diversity relationship found in experimental grassland communities. Oecologia.

Laanisto, L., Tamme, R., Hiiesalu, I., Szava-Kovats, R., Gazol, A., Pärtel, M. (2013). Microfragmentation concept explains non-positive environmental heterogeneity-diversity relationships. Oecologia 171, 217-226.

Tamme, R., Hiiesalu, I., Laanisto, L., Szava-Kovats, R., Pärtel, M. (2010). Environmental heterogeneity, species diversity and coexistence at different spatial scales. Journal of Vegetation Science 21, 796-801.

[img_assist|nid=118|title=|desc=|link=none|align=left|width=244|height=195][img_assist|nid=117|title=|desc=|link=none|align=left|width=244|height=195][img_assist|nid=119|title=|desc=|link=none|align=left|width=244|height=195]

Ruumilise heterogeensuse uurimisega tegelevad töörühmas professor Meelis Pärtel, teadurid Robert Szava-Kovats, Lauri Laanisto ja Antonio Gazol, doktorandid Inga Hiiesalu ja Riin Tamme. Uurime, kuidas keskkonna ruumiline heterogeensus mõjutab taimeliikide kooseksisteerimist ja mitmekesisust. Eelkõige pöörame tähelepanu väikesele ruumiskaalale, mis mõjutab taimeisendeid ja nende kooseksisteerimist kõige enam. Oma töös kasutame kolme lähenemist: 1) metaanalüüsi meetodeid kasutades uurime juba avaldatud andmestikke; 2) analüüsime välitöödel kogutud ruumilise heterogeensuse ning maapealse ja maa-aluse liigirikkuse andmeid; 3) uurime taimekoosluse dünaamikat ruumiliselt heterogeenses keskkonnas arvutisimulatsioonide abil. Selgitame välja, mis põhjustab keskkonna ruumilise heterogeensuse ja taimede mitmekesisuse seose varieerumist ning pakume lisaks klassikalise nišiteooriale uusi lähenemisnurki, mis aitaksid selgitada nii positiivseid kui ka negatiivseid seoseid.

Valitud publikatsioone:

Gazol, A., Tamme, R., Price, J.N., Hiiesalu, I., Laanisto, L., Pärtel, M. (2013) A negative heterogeneity–diversity relationship found in experimental grassland communities. Oecologia.

Laanisto, L., Tamme, R., Hiiesalu, I., Szava-Kovats, R., Gazol, A., Pärtel, M. (2013). Microfragmentation concept explains non-positive environmental heterogeneity-diversity relationships. Oecologia 171, 217-226.

Tamme, R., Hiiesalu, I., Laanisto, L., Szava-Kovats, R., Pärtel, M. (2010). Environmental heterogeneity, species diversity and coexistence at different spatial scales. Journal of Vegetation Science 21, 796-801.

[img_assist|nid=118|title=|desc=|link=none|align=left|width=244|height=195][img_assist|nid=117|title=|desc=|link=none|align=left|width=244|height=195][img_assist|nid=119|title=|desc=|link=none|align=left|width=244|height=195]