Dr. Tatjana Oja

Botaanika kaasprofessor

Minu põhiline uurimisvaldkond on taimede geneetiline mitmekesisus. Geneetiline mitmekesisus on bioloogilise varieeruvuse tähtis osa, mõjutades otseselt populatsioonide ja liikide elukäiku. Koos oma kraadiõppuritega uurime populatsioonide geneetilist mitmekesisust ja eristumist erinevates keerulistes taimerühmas, nt. perekondades robirohi ja tarn, samuti orhidee perekondades sõrmkäpp ning käoraamat. Kasutades DNA mikrosatelliitide molekulaargeneetilist analüüsi selgitame, mis ja kuidas mõjutab liigi- ja perekonnasisest geneetilist varieeruvust. Saadud andmed lubavad meil teha parandusi liikide süstemaatikasse ning aidata sellega kaasa looduskaitseliselt oluliste taksonite tuvastamisele.