Slendy Julieth Rodriquez Alarcon

Doktorant

Oma doktoritöös keskendun taimekoosluste funktsionaalsele mitmekesisusele. Ma uurin, kuidas taimekoosluste funktsionaalne struktuur sõltub funktsionaalsest samaväärsusest ja toitainete kättesaadavusest. Need teadmised on olulised, et mõista taimekoosluste vastupanu- ja kohanemisvõimet ning teha soovitusi ökosüsteemide kaitseks ja hooldamiseks. Minu doktoritöö juhendaja on Dr. Carlos Carmona.