Miina Rikka

Doktorant

Minu doktoritöö teemaks on soo-ja mageveesammalde tumeda elurikkuse seosed keskkonnaga. Oma doktoritöös püüan välja selgitada, mis määrab sammaltaimede tumeda elurikkuse suuruse mageveekogudes, kuidas reageerivad erinevad liigirühmad elukeskkonna muutustele ning mis on tähtsamad tegurid sammaltaimede loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks soo- ja mageveekooslustes. Analüüsiks kasutan lisaks Eestis kogutud andmetele ka Saksamaalt Teutoburgi metsa allikatest kogutud andmeid. Minu doktoritöö juhendaja on Nele Ingerpuu.