Dr. Junichi Fujinuma

Makroökoloogia teadur

Oma doktorantuuris keskendusin populatsiooniökoloogiale Ida-Aasia troopikas, kuid viimasel ajal olen oma uurimisteemat laiendanud koosluste ja looduskaitse ökoloogiale globaalsel skaalal. Oma järeldoktorantuuri projektis makroökoloogia töörühmas uurin tumedat elurikkust. Ma töötan välja mudeli, mille abil saab uurida lokaalsete väljasuremiste põhjuseid ning hinnata, millised liigid ja elupaigad vajavad suuremal määral looduskaitse tähelepanu, et hoida ära elurikkuse vähenemine.