Dr. Ene Kook

Botaanika lektor

Minu teaduslikuks huviks on taimede evolutsioon, taimeliikide väljakujunemine ja liikidevaheline hübridiseerumine. Minu igapäevane töö on taimede õpetamine üliõpilastele nii herbaariumis kui ka looduses, samuti annan oma panuse töörühma projektide välitöödel. Lisaks kuulun ma Eesti Bioloogiaolümpiaadi korraldajate hulka, olen olnud juhendajaks koolinoorte rahvusvahelise projekti GLOBE suvistel ekspeditsioonidel ning juhatanud botaanilisi õppekäike erinevatel üritustel.