Blanca Luz Caleño Ruiz

Doktorant

Oma doktoritöös uurin soontaimede tunnuseid globaalsel skaalal. Mitmed varasemad uurimistööd on kaardistanud taimetunnuste funktsionaalset spektrit erinevatel ruumiskaaladel, kuid enamik neist on keskendunud vaid maapealsetele tunnustele. Samas on näidatud, et maa-alustel taimetunnustel on oluline roll taime elutegevuses ja ökosüsteemi funktsioneerimises. Minu eesmärk on lisada maa-alused tunnused taimede globaalsesse tunnustespektrisse, et paremini ennustada globaalmuutuste mõju taimekooslustele ning ökosüsteemidele üle kogu maailma. Minu juhendaja on Carlos Carmona.