Nordic Oikos konverents Trondheimis

27.02.2018

Aveliina, Liis ja Liina osalesid 19-22. veebruaril Nordic Oikose konverentsil Trondheimis, Norras. Aveliina pidas ettekande mükoriisa seente väljasuremisvõlast pool-looduslikes niidukooslustes. Ta oli kutsutud oma arvamust avaldama ka paneel debatti, mille teemaks oli ’Ökoloogia olulisus ühiskonnas’ – Või: Kas ökoloogia ja ökoloogid suudavat miskit maailmas muuta? Liis tegi konverentsil posterettekande heade levijate kadumisest Euroopa niitudelt. Liina esines samuti postriga, mis käsitles Euroopa pool-looduslike niidukoosluste võitjaid ja kaotajaid.
Konverentsil olid suurepärased plenaarid ning päevad täis põnevaid ettekandeid.