Marge Thetloff

[img_assist|nid=382|title=|desc=|link=none|align=right|width=150|height=211]
Doktorant
marge.thetloff[at]ut.ee

Minu uurimisalaks on populatsiooni- ja maastikugeneetika, mille käigus uurin maastiku struktuuri mõju niiduliikide geneetilisele mitmekesisusele ja geenivoolule. Töö eesmärgiks on Saaremaa loopealsete näitel hinnata, kas ja mil määral mõjutab fragmenteerunud taimepopulatsioonide vahelist geenivoolu ja geneetilist mitmekesisust ning kohasust ümbritsev maastik. Selleks kogutakse välitöödel proove ja saadud andmete alusel teostatakse vastavasisulised analüüsid. Minu doktoritöö juhendaja on teadur Tsipe Aavik.

Vaata minu CV-d ka Eesti Teadusportaalis.

[img_assist|nid=382|title=|desc=|link=none|align=right|width=150|height=211]
Doktorant
marge.thetloff[at]ut.ee

Minu uurimisalaks on populatsiooni- ja maastikugeneetika, mille käigus uurin maastiku struktuuri mõju niiduliikide geneetilisele mitmekesisusele ja geenivoolule. Töö eesmärgiks on Saaremaa loopealsete näitel hinnata, kas ja mil määral mõjutab fragmenteerunud taimepopulatsioonide vahelist geenivoolu ja geneetilist mitmekesisust ning kohasust ümbritsev maastik. Selleks kogutakse välitöödel proove ja saadud andmete alusel teostatakse vastavasisulised analüüsid. Minu doktoritöö juhendaja on teadur Tsipe Aavik.

Vaata minu CV-d ka Eesti Teadusportaalis.