Elisabeth Prangel

Doktorant
elisabeth.prangel[at]ut.ee

[img_assist|nid=604|title=|desc=|link=none|align=right|width=150|height=237]Minu uurimisalaks on ökosüsteemiteenused ehk looduse hüved ning minu doktoritöö raames läbiviidavad uurimused keskenduvad looduse hüvede kättesaadavusele ja pakkumisele tänapäeva muutuvates maastikes. Uurin, milliseid ökosüsteemiteenuseid pakuvad erinevad ökosüsteemid ning kuidas mõjutavad ökosüsteemiteenuste kättesaadavust ja jätkusuutlikkust maastikustruktuur, koosluste seisund ja liigiline koosseis ning kas looduskasutusest tingitud negatiivsed mõjud võivad looduse hüvede pakkumist mõjutada ajalise viibega (nn. väljasuremisvõlg). Ajalised viibed looduse hüvede pakkumisel viitaksid tõsisele olukorrale, kus me juba praegu oleme oma tegevustega seadnud ohtu looduse hüvede jätkusuutlikkuse. Doktoritöö jooksul üritan anda ka hinnangu, mil määral aitavad koosluste taastamistööd säilitada ja parandada ökosüsteemiteenuste pakkumist. Uurimistöö tulemusel täienevad oluliselt teadmised ökosüsteemide toimimisest ning töö tulemustel on ka oluline rakendus looduskaitses ja elupaikade taastamises, võimaldades maksimeerida looduse hüvesid dünaamilistes maastikes. MInu juhendajaks on vanemteadur Aveliina Helm.

Doktorant
elisabeth.prangel[at]ut.ee

[img_assist|nid=604|title=|desc=|link=none|align=right|width=150|height=237]Minu uurimisalaks on ökosüsteemiteenused ehk looduse hüved ning minu doktoritöö raames läbiviidavad uurimused keskenduvad looduse hüvede kättesaadavusele ja pakkumisele tänapäeva muutuvates maastikes. Uurin, milliseid ökosüsteemiteenuseid pakuvad erinevad ökosüsteemid ning kuidas mõjutavad ökosüsteemiteenuste kättesaadavust ja jätkusuutlikkust maastikustruktuur, koosluste seisund ja liigiline koosseis ning kas looduskasutusest tingitud negatiivsed mõjud võivad looduse hüvede pakkumist mõjutada ajalise viibega (nn. väljasuremisvõlg). Ajalised viibed looduse hüvede pakkumisel viitaksid tõsisele olukorrale, kus me juba praegu oleme oma tegevustega seadnud ohtu looduse hüvede jätkusuutlikkuse. Doktoritöö jooksul üritan anda ka hinnangu, mil määral aitavad koosluste taastamistööd säilitada ja parandada ökosüsteemiteenuste pakkumist. Uurimistöö tulemusel täienevad oluliselt teadmised ökosüsteemide toimimisest ning töö tulemustel on ka oluline rakendus looduskaitses ja elupaikade taastamises, võimaldades maksimeerida looduse hüvesid dünaamilistes maastikes. MInu juhendajaks on vanemteadur Aveliina Helm.