Dr. Silvia Pihu

[img_assist|nid=244|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=245]
Botaanika teadur
silvia.pihu[at]ut.ee

Minu uurimistöö teemaks on olnud peamiselt väikeseskaalaline taimesüstemaatika perekonnasisesel kuni liigisisesel tasemel, eesmärgiks lähedaste liikide või alamliikide eristumise ja fülogeneetiliste suhete selgitamine. Olen tegelnud ja tegelen koostöös erinevate kolleegidega ja/või juhendatavatega kortslehtedega (Alchemilla), koldrohtudega (Anthyllis), nelkidega (Dianthus), karelehelistega (Boraginaceae) ja keerdsammaldega (Tortella). Meetoditeks on olnud peamiselt molekulaarsed meetodid: DNA sekveneerimine, RAPD, AFLP, mikrosatelliidid, aga ka morfoloogilised tunnused. Lisaks olen kokku puutunud ka populatsioonigeneetika ja looduskaitsega, näiteks oleme uurinud kaitsealuste liikide sinise emajuure (Gentiana pneumonanthe) ja sinise kopsurohu (Pulmonaria angustifolia) geneetilist varieeruvust, haruldase liigi balti lõosilma (Myosotis baltica) geneetilise varieeruvuse seost maastiku- ja keskkonnaparameetritega, kõik eesmärgiga selgitada nende liikide harulduse põhjusi ja populatsioonide säilimise perspektiivi. Olen hiljuti alustanud koostöös kolleegidega uue uurimissuunaga maastikugeneetika vallas, kuidas mõjutab loopealsetele iseloomulike taimeliikide geneetilist mitmekesisust ja populatsioonide vahelist geenivoolu maastike kaasaegne ja ajalooline struktuur. Plaan on uurida ka tumedat geneetilist elurikkust.

Vaata CV-d ja publikatsioonide nimekirja ETIS-es.

[img_assist|nid=244|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=245]
Botaanika teadur
silvia.pihu[at]ut.ee

Minu uurimistöö teemaks on olnud peamiselt väikeseskaalaline taimesüstemaatika perekonnasisesel kuni liigisisesel tasemel, eesmärgiks lähedaste liikide või alamliikide eristumise ja fülogeneetiliste suhete selgitamine. Olen tegelnud ja tegelen koostöös erinevate kolleegidega ja/või juhendatavatega kortslehtedega (Alchemilla), koldrohtudega (Anthyllis), nelkidega (Dianthus), karelehelistega (Boraginaceae) ja keerdsammaldega (Tortella). Meetoditeks on olnud peamiselt molekulaarsed meetodid: DNA sekveneerimine, RAPD, AFLP, mikrosatelliidid, aga ka morfoloogilised tunnused. Lisaks olen kokku puutunud ka populatsioonigeneetika ja looduskaitsega, näiteks oleme uurinud kaitsealuste liikide sinise emajuure (Gentiana pneumonanthe) ja sinise kopsurohu (Pulmonaria angustifolia) geneetilist varieeruvust, haruldase liigi balti lõosilma (Myosotis baltica) geneetilise varieeruvuse seost maastiku- ja keskkonnaparameetritega, kõik eesmärgiga selgitada nende liikide harulduse põhjusi ja populatsioonide säilimise perspektiivi. Olen hiljuti alustanud koostöös kolleegidega uue uurimissuunaga maastikugeneetika vallas, kuidas mõjutab loopealsetele iseloomulike taimeliikide geneetilist mitmekesisust ja populatsioonide vahelist geenivoolu maastike kaasaegne ja ajalooline struktuur. Plaan on uurida ka tumedat geneetilist elurikkust.

Vaata CV-d ja publikatsioonide nimekirja ETIS-es.