Dr. Robert Szava-Kovats

[img_assist|nid=337|title=|desc=|link=none|align=right|width=197|height=161]
Makroökoloogia teadur
robszav[at]ut.ee

Minu teadustöö valdkondadeks on globaalökoloogia ja ruumiline heterogeensus. Olles erialalt geoloog, keskendun töörühmas andmetöötlusele ja statistikale, eriti huvitudes kompositsioonilistest andmestikest. Kirjeldan keskkonnagradientide mõju biodiversiteedile ja liikide kooseksisteerimisele, viies läbi metaanalüüse ning arendades uusi mudeleid. Uurin ka erinevate ruumiskaalade kasutamist ökosüsteemide uurimisel. Lisaks juhendan kolleege ökosüsteemide abiootiliste tegurite vallas - geokeemias, mullateaduses ning keemiliste analüüside läbiviimisel.

Vaata CV-d ja publikatsioonide nimekirja ETIS-es.

[img_assist|nid=337|title=|desc=|link=none|align=right|width=197|height=161]
Makroökoloogia teadur
robszav[at]ut.ee

Minu teadustöö valdkondadeks on globaalökoloogia ja ruumiline heterogeensus. Olles erialalt geoloog, keskendun töörühmas andmetöötlusele ja statistikale, eriti huvitudes kompositsioonilistest andmestikest. Kirjeldan keskkonnagradientide mõju biodiversiteedile ja liikide kooseksisteerimisele, viies läbi metaanalüüse ning arendades uusi mudeleid. Uurin ka erinevate ruumiskaalade kasutamist ökosüsteemide uurimisel. Lisaks juhendan kolleege ökosüsteemide abiootiliste tegurite vallas - geokeemias, mullateaduses ning keemiliste analüüside läbiviimisel.

Vaata CV-d ja publikatsioonide nimekirja ETIS-es.