Dr. Pille Gerhold

[img_assist|nid=351|title=|desc=|link=none|align=right|width=195|height=260]
Vanemteadur
pille.gerhold[at]ut.ee

Pille teadustöö suunaks makroökoloogia töörühmas oli taimekoosluste fülogeneetiline ja funktsionaalne mitmekesisus. Fülogeneetilise mitmekesisusega mõõdame, kas koosluses kasvavad taimeliigid on omavahel lähedalt või kaugelt sugulased. Funktsionaalne mitmekesisus näitab, kas liigid on oma tunnuste poolest sarnased või erinevad. Uurin seda, kas ja millistes tingimustes kirjeldavad fülogeneetiline ja funktsionaalne mitmekesisus ökoloogilisi protsesse paremini kui pelgalt liikide arvul põhinev mitmekesisuse mõõde.

Hetkel juhatab ta Tartu Ülikoolis oma töörühma Pille Gerhold´s Lab of Phylogenetic Ecology & Tropical Biology.

[img_assist|nid=351|title=|desc=|link=none|align=right|width=195|height=260]
Vanemteadur
pille.gerhold[at]ut.ee

Pille teadustöö suunaks makroökoloogia töörühmas oli taimekoosluste fülogeneetiline ja funktsionaalne mitmekesisus. Fülogeneetilise mitmekesisusega mõõdame, kas koosluses kasvavad taimeliigid on omavahel lähedalt või kaugelt sugulased. Funktsionaalne mitmekesisus näitab, kas liigid on oma tunnuste poolest sarnased või erinevad. Uurin seda, kas ja millistes tingimustes kirjeldavad fülogeneetiline ja funktsionaalne mitmekesisus ökoloogilisi protsesse paremini kui pelgalt liikide arvul põhinev mitmekesisuse mõõde.

Hetkel juhatab ta Tartu Ülikoolis oma töörühma Pille Gerhold´s Lab of Phylogenetic Ecology & Tropical Biology.