Dr. Liina Saar

[img_assist|nid=551|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=355]
liina.saar[at]ut.ee

Minu uurimisvaldkonnaks töörühmas on maastikuajalugu. Uurin, mis on saanud kunagistest ulatuslikest poollooduslikest kooslustest nüüdseks ja mis võib neid edaspidi ees oodata - kas nende liigirikaste koosluste liigiline koosseis on võrreldes ajalooliste inventuuridega muutunud ja milliste tunnustega on taimeliigid, mis on nüüdseks kadunud või mille ohtrus on muutunud. Eesmärgiks on välja selgitada, missuguseid liike ohustab killustunud või pindalakaoga maastikes väljasuremine kõige enam ja kuidas mõjutavad elupaikade kadu ja fragmenteerumine erinevaid elurikkuse näitajaid (taksonoomiline ja funktsionaalne mitmekesisus). Minu doktoritöö juhendajateks on professor Meelis Pärtel ja teadur Aveliina Helm.

Vaata minu CV-d ja publikatsioonide nimekirja ETIS-es.

[img_assist|nid=551|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=355]
liina.saar[at]ut.ee

Minu uurimisvaldkonnaks töörühmas on maastikuajalugu. Uurin, mis on saanud kunagistest ulatuslikest poollooduslikest kooslustest nüüdseks ja mis võib neid edaspidi ees oodata - kas nende liigirikaste koosluste liigiline koosseis on võrreldes ajalooliste inventuuridega muutunud ja milliste tunnustega on taimeliigid, mis on nüüdseks kadunud või mille ohtrus on muutunud. Eesmärgiks on välja selgitada, missuguseid liike ohustab killustunud või pindalakaoga maastikes väljasuremine kõige enam ja kuidas mõjutavad elupaikade kadu ja fragmenteerumine erinevaid elurikkuse näitajaid (taksonoomiline ja funktsionaalne mitmekesisus). Minu doktoritöö juhendajateks on professor Meelis Pärtel ja teadur Aveliina Helm.

Vaata minu CV-d ja publikatsioonide nimekirja ETIS-es.