Dr. Krista Takkis

[img_assist|nid=64|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=173]
krista.takkis[at]gmail.com

Oma doktoritöös uurisin taimede tunnuste muutumist maastikuajaloo kontekstis ning keskendusin sellele, kuidas on erinevate niiduliikide genotüübilistele ja fenotüübilistele tunnustele avaldanud mõju viimase sajandi jooksul toimunud maastikumuutused ning eelkõige, kuidas mõjutab taimede tunnuseid koosluste fragmenteerumine. Tunnuste ja maastiku vahelisi seoseid uurisin Eesti loopealsete ja seal kasvavate iseloomulike liikide näitel. Kaitsesin oma doktoritöö makroökoloogia töörühmas 2014. aasta mais ning minu juhendajad olid Aveliina Helm ja Meelis Pärtel.

[img_assist|nid=64|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=173]
krista.takkis[at]gmail.com

Oma doktoritöös uurisin taimede tunnuste muutumist maastikuajaloo kontekstis ning keskendusin sellele, kuidas on erinevate niiduliikide genotüübilistele ja fenotüübilistele tunnustele avaldanud mõju viimase sajandi jooksul toimunud maastikumuutused ning eelkõige, kuidas mõjutab taimede tunnuseid koosluste fragmenteerumine. Tunnuste ja maastiku vahelisi seoseid uurisin Eesti loopealsete ja seal kasvavate iseloomulike liikide näitel. Kaitsesin oma doktoritöö makroökoloogia töörühmas 2014. aasta mais ning minu juhendajad olid Aveliina Helm ja Meelis Pärtel.