Dr. Aveliina Helm

[img_assist|nid=439|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=364]
Botaanika vanemteadur
aveliina.helm[at]ut.ee

Minu teadustöö suunaks on maastikuajalugu ning maastikumuutuste mõju elurikkusele. Uurin koosluste ajaloolise ning tänapäevase ruumilise struktuuri ning inimtegevuse mõju nende liigirikkusele, liigilise koosseisule ning liikide tunnustele. Eelkõige huvitun sellest, millised liigid on tänapäeval kiirelt muutuvate keskkonnatingimuste tõttu enim ohustatud ning kuidas tagada elurikkuse püsimine ka tulevikus. Viimastel aastatel olen aktiivselt osalenud ka koosluste taastamisega seotud ettevõtmistes, neist olulisim on Eesti loopealsete taastamise projekt "Elu alvaritele", mille raames puhastatakse võsast 2500 hektarit Eesti väärtuslikke looalasid.

Vaata minu CV-d ja publikatsioonide nimekirja ETIS-es.

[img_assist|nid=439|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=364]
Botaanika vanemteadur
aveliina.helm[at]ut.ee

Minu teadustöö suunaks on maastikuajalugu ning maastikumuutuste mõju elurikkusele. Uurin koosluste ajaloolise ning tänapäevase ruumilise struktuuri ning inimtegevuse mõju nende liigirikkusele, liigilise koosseisule ning liikide tunnustele. Eelkõige huvitun sellest, millised liigid on tänapäeval kiirelt muutuvate keskkonnatingimuste tõttu enim ohustatud ning kuidas tagada elurikkuse püsimine ka tulevikus. Viimastel aastatel olen aktiivselt osalenud ka koosluste taastamisega seotud ettevõtmistes, neist olulisim on Eesti loopealsete taastamise projekt "Elu alvaritele", mille raames puhastatakse võsast 2500 hektarit Eesti väärtuslikke looalasid.

Vaata minu CV-d ja publikatsioonide nimekirja ETIS-es.