Dr. Antonio Gazol

[img_assist|nid=67|title=|desc=|link=none|align=right|width=259|height=268]
Teadur
antonio.gazol[at]ut.ee

Minu uurimustöö keskendub taimekoosluste mustritele ja neid määravatele teguritele. Olen pärit Hispaaniast ja oma doktoritöö kaitsesin Navarra Ülikoolis. Navarras asuvas Bertiz'i metsakoosluste näitel keskendusin ma oma doktoritöös taimekoosluste mustreid määravatele biootilistele ja abiootilistele teguritele eri skaaladel. Makroökoloogia töörühmas uurisin, kuidas liikide kooseksisteerimist määravad tegurid varieeruvad ruumilises skaalas.

[img_assist|nid=67|title=|desc=|link=none|align=right|width=259|height=268]
Teadur
antonio.gazol[at]ut.ee

Minu uurimustöö keskendub taimekoosluste mustritele ja neid määravatele teguritele. Olen pärit Hispaaniast ja oma doktoritöö kaitsesin Navarra Ülikoolis. Navarras asuvas Bertiz'i metsakoosluste näitel keskendusin ma oma doktoritöös taimekoosluste mustreid määravatele biootilistele ja abiootilistele teguritele eri skaaladel. Makroökoloogia töörühmas uurisin, kuidas liikide kooseksisteerimist määravad tegurid varieeruvad ruumilises skaalas.