Uus töörühm botaanika osakonnas

08.03.2019

Makroökoloogia töörühmast on välja võrsunud Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm, mida juhivad Dr. Tsipe Aavik ja Dr. Aveliina Helm. Värske töörühma tegevused keskenduvad inimeste ja looduskeskkonna suhetele ning püütakse leida parimaid lahendusi elurikkuse kaitseks ja taastamiseks. Oluline osa töödest viiakse läbi poollooduslikel niidukooslustel, kus vaadatakse maastikukasutuse mõju nii geneetilisele kui ka liigilisele mitmekesisusele ja nendega seotud looduse hüvedele.

Maastike elurikkuse töörühm jätkab tihedat koostööd oma lähimate kolleegidega Tartu Ülikooli Makroökoloogia töörühmast ja Taimeökoloogia töörühmast.