Uus artikkel vaadeldud ja tumeda elurikkuse muutustest ajas

13.04.2020

Meil on hea meel teatada, et Diego esimene doktoritöö artikkel ilmus ajakirjas Global Change Biology! Koos Carlose ja Meelisega näitavad nad oma artiklis, et globaalmuutuste valguses on oluline võtta arvesse nii vaadeldud kui ka tumeda elurikkuse ajalist dünaamikat. Tume elurikkus on mingile alale sobivad, kuid sealt puuduvad liigid ning selle abil on võimalik täpsemalt eristada liikide arvu suurenemist ja vähenemist erinevatel ruumiskaaladel. Kuna liikide muutused erinevatel ruumiskaaladel toimuvad ajanihkega, aitab selline lähenemine paremini ennustada ja ära hoida näiteks liikide regionaalseid väljasuremisi või võõrliikide saabumisi kindlatele aladele.

Trindade, D.P.F.Carmona, C.P. & Pärtel, M. 2020. Temporal lags in observed and dark diversity in the Anthropocene. Global Change Biology. https://doi.org/10.1111/gcb.15093