Uus artikkel tumeda elurikkuse metoodikast

17.04.2023

Juni ja Meelis avaldasid uue artikli ajakirjas Methods in Ecology and Evolution. Selles artiklis tutvustavad nad uut tumeda elurikkuse kuuluvuse (Dark Diversity Affinity) mõõdikut, mis näitab kui tihti mingi liik kuulub tumedasse elurikkusesse või kui palju mingile alale sobivaid liike kuuluvad tumedasse elurikkusesse. Selle mõõdiku abil saab hinnata nii liikide kui ka elupaikade kaitse või taastamise võimalust. Juni ja Meelis kasutavad Bayesi statistikat ning metakoosluste, liikide tunnuste ja alade keskkonnaparameetrite andmeid, et uurida tumeda elurikkuse kuuluvust ühises liikide ja alade mudelis. Nad katsetasid oma metoodikat üheksa erineva andmestikuga, mis hõlmasid erinevaid taksonoomilisi rühmi ning leidsid, et tumeda elurikkuse kuuluvuse mõõdik on hea töövahend leidmaks, mis faktorid määravad kooslusesse kuuluvad ja mittekuuluvad liigid.

Fujinuma, J., & Pärtel, M. 2023. Decomposing dark diversity affinities of species and sites using Bayesian method: What accounts for absences of species at suitable sites? Methods in Ecology and Evolution doi: 10.1111/2041-210X.14109.