Uus artikkel taimetunnuste varieerumisest põuatingimustes

17.06.2022

Meie doktorant Slendy avaldas koos oma juhendajate Carlose ja Riinuga uue artikli ajakirjas Functional Ecology

Kliimamuutuste tõttu muutuvad paljud piirkonnad maailmas kuivemaks ning sagenenud põuad mõjutavad nii toiduks kasvatatavaid taimi kui ka looduslikke taimekooslusi. Oma artiklis uurisid autorid, kuidas muutuvad 52 rohumaa taimeliigi maapealsed ja maa-alused tunnused põuatingimustes. Nad mõõtsid kasvuhoonekatses taimede tunnuseid põua- ja kontrolltingimustes ning leidsid, et põuaga saavad paremini hakkama väikesekasvulised ja jämedamate juurtega liigid. Seetõttu on põuatingimustes taimed ka omavahel sarnasemad. Looduslikud kooslused võivad kliimamuutuste tõttu tulevikus kaotada suure osa oma funktsionaalsest mitmekesisusest ning biomassi tootmisvõimest.

Rodríguez-Alarcón, S., Tamme, R., & Carmona, C.P. 2022. Intraspecific trait changes in response to drought lead to trait convergence between—but not within—species. Functional Ecology, 36: 1900– 1911.