Uus artikkel looduse mõjust tervisele

18.04.2023

Tartu ülikooli lastearstide ning ökoloogide koostöös ilmus uus artikkel ajakirjas Clinical & Experimental Allergy, kus uuriti, kuidas kodu ümbritsev loodus mõjutab Eesti laste allergiate esinemise tõenäosust. Meie töörühmast osales koostöös Meelis. On teada, et looduses levivad bakterid aitavad inimese immuunsüsteemil välja areneda. Tartu Ülikooli teadlased uurisid, kas ka elukoha ümbruses oleval ökosüsteemi tüübil (põllumaa, mets, niit, soo) on oluline mõju laste allergiate vähenemisele ning kui suurel skaalal peaks looduslik ümbrus olema. TÜ Kliinikumi Lastekliinikus jälgiti lastel allergiate näitajaid kuni 9. eluaastani ning seejärel analüüsiti allergia avaldumise tõenäosust seoses sünnijärgse elukoha maastikuga. Leiti, et Eesti lastel on vähem allergiaid, kui kodu ümbruses on rohkem loodust. Erinevate elupaikade mõju ei olnud aga võrdne: eelkõige oli allergiat vähem metsade läheduses, tihti kombineeritult niitude või soodega. Allergiat ärahoidev mõju avaldus paremini, kui elurikast loodust oli suuremas mastaabis, kuni 9 km raadiuses. Elurikkuse ja looduslike maastike kaitse on seega oluline ka inimese tervise seisukohast.

Voor, T., Pärtel, M., Peet, A., Saare, L., Hyöty, H., Knip, M., Davison, J., Zobel, M. and Tillmann, V. 2023. Atopic sensitization in childhood depends on the type of green area around the home in infancy. Clinical & Experimental Allergy doi: 10.1111/cea.14317.