Uus artikkel Lääne-Euroopa rohumaakooslustest

12.04.2022

Diego ja kaasautorid avaldasid uue artikli biogeograafia ajakirjas Journal of Biogeography. See artikkel valmis suuresti Tšehhis olles, kus Diego osales kvantitatiivse ökoloogia kursusel České Budějovices.

Uuringus vaatlevad autorid Lääne-Euroopa rohumaade taksonoomilisest, funktsionaalsest ja fülogeneetilisest mitmekesisust erinevates ruumiskaalades ja keskkonnatingimustes. Nad leidsid, et juhuslikud tegurid (nt. levimine) ja kliimatingimused on olulised suurel skaalal, mis filtreerivad kooslustesse funktsionaalselt ja fülogeneetiliset sarnased liigid. Samas, mullategurid (pH ja toitained) ning liikidevahelised suhted on olulised väikesel ruumiskaalal. Autorid rõhutavad, et oluline on uurida erinevaid mitmekesisuse aspekte erinevates ruumiskaalades ja keskkonnatingimustes, et aru saada, kuidas kooslused moodustuvad ning kuidas neid kaitsta.

Mugnai, M., Trindade, D.P.F., Thierry, M., Kaushik, K., Hrček, J., & Götzenberger, L. 2022. Environment and space drive the community assembly of Atlantic European grasslands: Insights from multiple facets. Journal of Biogeography 49: 699-711.