Töörühma liikmed IAVS 2022 konverentsil

06.07.2022

Kahel viimasel aastal on palju konverentse ära jäänud või toimunud veebis, aga sel aastal oli mitmel meie töörühma liikmel võimalus osaleda International Association for Vegetation Science (IAVS) aastakonverentsil. Sel aastal toimus konverents 27. juuni - 1. juuli Madriidis, Hispaanias ning umbes 250 osalise seas olid meie töörühmast Meelis, Riin, Kersti, Juni, Enrico, Eleonora ja Bruno. Meelis ja Riin tegid ettekanded meie ülemaailmse DarkDivNet projekti esimeste tulemuste kohta, Kersti rääkis vaadeldud ja tumedast elurikkusest Eesti metsadest, Juni tutvustas uut metoodikat alade tumeda elurikkuse potentsiaali hindamiseks, Enrico ettekanne oli taimede taksonoomilisest, fülogeneetilisest ja funktsionaalsest elurikkusest, Eleonora rääkis liivaluidete elurikkuse hindamisest spektraalanalüüsi abil ning Bruno tegi posterettekande tumeda elurikkuse metoodika kasutamisest võõrliikide uurimisel. Oli väga tore üle pika aja jälle sõprade ja kolleegidega kokku saada ja tutvustada oma teadustulemusi teadlastele maailma eri paigust.