Töörühma külalised

02.09.2019

Sel suvel külastasid makroökoloogia töörühma mitmed tudengid maailma eri paigust, et meie teadlastega koostööd teha ja välitööde käigus andmeid koguda. Doktorandid Maribel Vasquez (Tšiilist) ja Roy Gonzáles (Kolumbiast) olid Tartus aprillist augustini ning töötasid koos Carlosega taimetunnuste ja funktsionaalse mitmekesisuse teemadel. Juulis ja augustis kogus Austraalia doktorant Zoe Xirocostas Eestis andmeid oma põneva doktoritöö jaoks. Zoe uurib, kas Austraalias invasiivsed taimeliigid ja nendega seotud putukad erinevad taimede looduslikus levilas (Euroopas) olevatest. Bakalaureusetudeng Giulia Guizzo Itaaliast on meie töörühmas Erasmuse praktikal (juuli-september) ning proovib kätt erinevates välitööde projektides ja ka laboritöös.

Foto: Zoe taimedelt putukaid kogumas