Töörühma kevadseminar

14.05.2018

Kevadine töörühma seminar toimus 10-11. mail taaskord Laelatu bioloogiajaamas. Seminari teemaks oli seekord interaktsioonid makroökoloogias. Lisaks töörühma liikmetele oli meil ka kolm külalisesinejat – Maarja Öpik (taimeökoloogia vanemteadur), Tiit Teder (entomoloogia vanemteadur) ja Krista Takkis (järeldoktor EMÜs). Ettekanded olid mitmekesised ja põnevad - taimede, seente, kalade globaalsetest mustritest, kliimamuutuste mõjust tolmeldajatele, liigirikkuse ja geneetilise mitmekesisuse omavahelistest seostest, interaktsioonide võlast jpm. Järgmisel hommikul külastasime õisi täis Salevere salumäge ja Tuhu sood.