Töörühma kevadseminar

20.04.2023

Meie töörühma kevadseminar toimus 18.-19. aprillil Laelatu bioloogiajaamas. Seekord keskendus seminar andmeteaduse teemadele. Meie töörühmast tegid ettekanded Meelis, Carlos, Juni, Diego ja Kersti, kes tutvustasid erinevaid makroökoloogia ja andmeteadusega seotud teemasid. Meil oli hea meel, et seminarist said osa võtta ka külalisesinejad Karl Hendrik Tamkivi (meie töörühma endine bakalaureusetudeng, nüüd andmeteaduse magistriõppes) ning Alexander Kmoch (maastiku geoinformaatika töörühm TÜ geograafia osakonnas). Lisaks põnevatele ettekannetele ja aruteludele külastasime ka kevadist Tuhu sood ning Helme ja Viljandi lossivaremeid.