Sabrina sai Mobilitas Pluss järeldoktoritoetuse

28.09.2018

Sabrina Träger sai Eesti Teadusagentuurilt Mobilitas Pluss järeldoktoritoetuse oma projektile "Maastiku konfiguratsiooni mõju hindamine nurmenuku populatsioonide funktsionaalsele sidususele maastikugenoomika meetodite abil". Sabrina kaitses oma doktorikraadi Kanadas 2016. aastal ning töötab meie töörühmas alates 2017. aastast. Septembris alustab ta oma uue projekti raames uuringuid maastikuelementide mõjust hariliku nurmenuku geneetilisele mitmekesisusele.