Rahvusvaheline biogeograafia konverents

15.01.2024

Osalesime 2024. aasta esimesel konverentsil - 7.-11. jaanuaril toimus Tšehhi pealinnas Prahas rahvusvahelise biogeograafiaühingu (International Biogeography Society, IBS) konverents. Meie töörühmast esinesid konverentsil Eleonora, Enrico, Oscar ja Meelis. Eleonora ja Enrico rääkisid tunnuste makroökoloogia teemal. Kui Eleonora ettekanne keskendus imetajate funktsionaalsele tunnusruumile, siis Enrico tutvustas funktsionaalseid muutuseid taimede ja tetrapoodide mitmekesisuses läbi aja. Oscar näitas oma posterettekandes, kuidas põllumajandusmaastike maakasutus mõjutab mükoriisaseente levikut, ning Meelis tutvustas oma postriga tulemusi DarkDivNet projekti globaalsest uuringust.