Tiina Samson

Doktorant

Minu doktoritöö teemaks on kaitsealuste soosammalde ökoloogia, levikubioloogia ja konkurentsitaluvus. Doktoritöö eesmärgiks on selgitada nii Eestis kui ka Euroopas haruldaste ja kaitset väärivate, sookooslustes esinevate samblaliikide harulduse põhjuseid ning selgitada nende püsimisvõimalusi inimtegevuse tagajärjel muutunud keskonnatingimustega kooslutes. Töös uuritakse ka, kas haruldased sooliigid võiksid püsida sammalde levisepangas ning soodsate kasvutingimuste taastudes soodustada omakorda iseloomuliku liigilise koosseisu taastumist. Doktoritöö tulemused aitavad tõhusamalt planeerida nii üldist sookoosluste kaitset, kui ka haruldaste liikide kaitset nii Eesti kui ka Euroopa tasemel. Minu doktoritöö juhendajateks on Kai Vellak (Looduskaitsebioloogia töörühm) ja Nele Ingerpuu.