Dr. Riin Tamme

Makroökoloogia teadur

Minu uurimissuunaks on taksonoomilise ja funktsionaalse mitmekesisuse globaalsed mustrid. Oma teadustöös uurin, kuidas keskkonnatingimused mõjutavad tunnuste või elurikkuse (vaadeldud ja tume) levikut erinevatel ruumiskaalaldel.