Oscar Zárate Martínez

Doktorant

Oma doktoritöös uurin mullaseente levikut kasutades selleks liikide leviku modelleerimist, tumeda elurikkuse meetodeid ja mullaelustiku suurandmeid. Ma püüan hinnata, kuidas mullaseente levik mõjutab ökosüsteemi teenuseid (nt. süsinikusidumine, seente korilus, ökoturism jne.) ning panustada ökosüsteemi kaitse planeerimisse. Minu juhendajad on Meelis Pärtel ja Maarja Öpik (Taimeökoloogia töögrupp).