Prof. Meelis Pärtel

Botaanikaprofessor

Minu peamiseks uurimisvaldkonnaks on bioloogilise mitmekesisuse makroökoloogia. Proovides vaadata kaugemale senisest traditsioonilisest käsitlusest, uurin ma koosluste evolutsioonilist kujunemist ja maastike ajalugu ning töötan uudsetele lähenemisnurkadele tuginedes välja uusi teooriaid ja meetodeid. Mind paelub suurte- ja väikeseskaalaliste protsesside seostamine bioloogilise mitmekesisuse mustritega, eriti liigifondi kontseptsioon globaalses skaalas. Viimasel ajal olen arendanud tumeda elurikkuse käsitlust. Lisaks taksonoomilisele mitmekesisusele olen uurinud ka geneetilist, funktsionaalset, fülogeneetilist ja maa-alust mitmekesisust. Uurimisobjektideks on olnud taimekooslused üle maailma, kuid sagedamini on nendeks avakooslused e niidud. Lisaks töörühmale juhtimisele toimetan ajakirju Journal of Vegetation Science ja Applied Vegetation Science.