Dr. Madli Jõks

Makroökoloogia teadur

Ma uurin elurikkusemustreid suurel skaalal: minu eriliseks lemmikuks on just globaalsed teemad. Oma doktoritöös uurisin elurikkuse kujunemist erinevates saarelistes elupaikades, kus liikide levimine on takistatud ruumilise eraldatuse tõttu, nagu ookeanisaarestikud, aga ka killustunud vanad metsad teiste koosluste keskel. Mind huvitab looduse uurimine tehniliselt väljakutsuvate meetoditega ning oma töös kasutan arvutisimulatsioone, kaugseireandmeid ja põnevaid andmeanalüüsimeetodeid.