Eleonora Beccari

Doktorant

Oma doktoritöös uurin koosluste funktsionaalset spektrumit ja kuidas sellele mõjuvad liikide väljasuremised. Ma uurin funktsionaalse spektrumi mustreid erinevatel ruumiskaaladel (globaalselt regionaalseni) ja erinevates taksonoomilistes rühmades (soontaimed ja selgroogsed). Mu juhendaja on Carlos Carmona.